Zwolnienie lekarskie na dziecko przysługuje obojgu rodzicom, choć zaznaczyć należy, że nie w tym samym czasie.

Warto wiedzieć ile dni zwolnienia będzie nam przysługiwało w przyszłym roku, od czego ich ilość jest uzależniona, a także ile za nie dostajemy.

Prawo do zasiłku

Jak wskazuje portal „Super Express”, prawo do zasiłku opiekuńczego, które potocznie określamy jako opieką nad dzieckiem lub L4 na dziecko, może wziąć zarówno matka, jak i ojciec. Jedynym warunkiem jest to, że muszą być objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Przysługuje on nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Mogą z niego skorzystać osoby pracujące na umowę zlecenie, a także osoby prowadząc własną działalność gospodarczą – słowem wszyscy, którzy objęci są dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nam nie tylko ze względu na opiekę nad dzieckiem, ale także innym chorym członkiem rodziny.

Źrdło: www.pfm.pl

Kiedy przysługuje nam zasiłek opiekuńczy?

Możemy pobierać zasiłek opiekuńczy, w przypadku, kiedy dzieckiem nie może się zająć inny członek rodziny. Wyjątek stanowi tu opieka nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 2 roku życia.

Z zasiłku opiekuńczego skorzystać może każdy, kto nie może podjąć pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem zdrowym do momentu ukończenia przez nie 8 roku życia, w związku z nieplanowanym zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły, choroby rodzica, który opiekuje się na stałe dzieckiem;

 

  • dzieckiem niepełnosprawnym do momentu uzyskanie przez nie 18 roku życia, w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji: poród małżonka lub jego choroba (dotyczy to także rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem), a także pobyt w szpitalu bądź innej placówce medycznej;

 

  • chorym dzieckiem do 14 roku życia;

 

  • chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, przed ukończeniem przez nie 18 roku życia;

 

  • innym członkiem rodziny, który jest chory, jeśli będzie mieszkać wspólnie z nami przez cały okres choroby.

Źródło: koscian.naszemiasto.pl

Jak długo możemy przebywać na zasiłku opiekuńczym?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami są trzy takie terminy. 60 dni w trakcie całego roku kalendarzowego przysługują w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 roku życia lub chorym do lat 14.

14 dni w całym roku kalendarzowym przysługuje w momencie opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innego chorego członka naszej rodziny.

30 dni w całym roku kalendarzowym dla osób opiekujących się chorym dzieckiem niepełnosprawnym pomiędzy 14 a 18 rokiem życia bądź dzieckiem niepełnosprawnym w wieku między 8 a 18 rokiem życia w związku z porodem, chorobą, pobytem w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem.

Źródło: www.apliku.pl

Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany w wysokości 80 procent podstawy wymiaru zasiłku, a więc średniego wynagrodzenia bądź przychodu z okresu ostatnich 12 miesięcy. Co ważne, wypłacany jest on za każdy dzień, w którym jeden rodziców sprawuje opiekę na dzieckiem, a więc także za dni wolne od pracy.

Przysługuje on od pierwszego dnia, od którego rodzic podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Pieniądze wypłacane są przez pracodawcę bądź ZUS.

To też może cię zainteresować: Black Friday już tuż tuż, a wraz z nim nieuczciwe cenowe przynęty. Zdradzamy jak nie dać się nabrać

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Przez problemy genetyczne, dyrektor szkoły zabronił jej pokazywania twarzy

A.W.