Jak się okazuje, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaniżał emerytury osobom, które urodziły się w 1953 roku. Sprawa trafiła na wokandę.

Portal „interia.pl” opisuje sprawę kobiety, która zaskarżyła decyzję ZUS w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych.

Zaskarżone przepisy

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zmodyfikowanej 1 stycznia 2013 r.) podstawa wymiaru emerytury została pomniejszona o kwotę wcześniej wypłaconych świadczeń (tzw. wcześniejszych emerytur). Spowodowało to automatycznie jej niższą wartość.

Przepisy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego ponieważ osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę nie wiedziały, że ta decyzja zaważy na wysokości świadczeń.

W marcu Trybunał zdecydował, że przepisy są niezgodne z konstytucją. Niestety, jak pokazał przypadek opisywanej przez portal „interia.pl” kobiety, ZUS odmówił powołując się na przedawnienie. Sprawa trafiła na wokandę.

Postanowienie sądu

Sąd Okręgowy w Łomży stanął po stronie poszkodowanej i uznał, że osoby urodzone w 1953 r. będą mogły złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia bez względu na to, ile czasu upłynęło od wydania przez ZUS decyzji w ich sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgadza się z wyrokiem i ma zamiar odwołać się od decyzji.

W analizowanej sprawie sąd wybrał rozstrzygnięcie korzystniejsze dla ubezpieczonej kobiety i oparł się na art. 114 ust. 1 ustawy emerytalnej. Zgodnie z nim w sytuacjach wymienionych w ust. 1f tej ustawy nie ma znaczenia to, czy od wydania decyzji minęło 3,5 roku czy 10 lat, bo jej zmiana jest możliwa w każdym czasie. Uważam, że orzeczenie TK jest sprawiedliwe społecznie. Emerytura w analizowanym przypadku została bowiem obliczona na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, czyli okoliczności całkowicie niezależnej od ubezpieczonej – ekspert ubezpieczeń społecznych Paweł Matyja.

Adwokat zwrócił także uwagę na fakt, że władze wciąż nie zajęły się projektem ustawy, który pomoże poszkodowanym osobom w sprawie emerytur.

Co myślicie o tej sprawie?

Jeśli interesujesz się ciekawymi wydarzeniami, sprawdź: Szef dał swojej pracownicy sześćdziesiąt tysięcy. Wzruszająca historia godna naśladowania!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej w sprawach finansów, zobacz: Sztuczna inteligencja pomoże uchronić nas przed oszustami