ZUS sprawdzi, czy naprawdę jesteś chory: Liczne kontrole cofnęły prawie dwadzieścia tysięcy zwolnień lekarskich

Liczby nie kłamią. Coraz więcej osób korzysta ze zwolnień lekarskich w sposób nieuprawniony albo nieprawidłowy. Przypadki są przeróżne, począwszy od biegania w maratonach podczas zwolnienia, kończąc na wykonywaniu pracy dla innego pracodawcy. Weryfikują to liczne kontrole ZUS.

Jak informuje „fakt.pl”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza liczne kontrole zwolnień lekarskich. Okazuje się, że nieprawidłowości pod tym względem jest bardzo dużo.

Kontrole to obowiązek ZUS

Na temat kontroli przeprowadzanych przez ZUS wypowiedział Paweł Żebrowski. Rzecznik ZUS podkreśla wyraźnie, że rzeczone kontrole wynikają z ustawy, a co za tym idzie – są obowiązkiem instytucji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. System ubezpieczeń społecznych jest tworzony i finansowany przez nas, obywateli i zasilany jest z naszych składek. Instytucja, której powierza się zarządzanie tymi środki, musi kontrolować ich wydatkowanie.

natemat.pl

Kontrole zwolnień lekarskich

Ubiegły rok to aż 579 tysięcy przeprowadzonych przez ZUS kontroli zwolnień lekarskich. Co więcej, to aż o 78 tysięcy więcej aniżeli w roku poprzednim.

Nieprawidłowości stwierdzono aż 19,7 tysięcy razy, a świadczenia cofnięto na kwotę 28,9 milionów złotych. W przypadku 20,2 tysięcy zwolnień skrócono ich czas, co wstrzymało wypłatę zasiłku na 8,5 milionów złotych.

Mało tego, w wyniku przeprowadzonych kontroli ZUS zyskał ponad 207 milionów złotych. Kontynuując porównanie z rokiem 2018 – to o 12 milionów złotych więcej.

Na czym polegają kontrole z ZUS?

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polega na sprawdzeniu, czy ubezpieczony jest istotnie chory i z przysługującego mu z tej racji zwolnienia prawidłowo korzysta. Kiedy okazuje się, że tak się nie dzieje, wówczas to ubezpieczony może stracić prawo do świadczenia.

fakt.pl

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają liczne skargi od ludzi, którym ZUS nie wypłaca należnego im świadczenia chorobowego: ZUS ROBI LUDZIOM OGROMNE TRUDNOŚCI. DO RPO WPŁYWAJĄ LICZNE SKARGI. WIEMY KTO NIE OTRZYMUJE PIENIĘDZY

Państwo wyciąga pomocną dłoń, oferując rekompensatę za zwiększenie kosztów dostawy prądu: KTO DOSTANIE REKOMPENSATĘ ZA PODWYŻKĘ CEN PRĄDU: PRZYGOTOWANO PROJEKT USTAWY. NIE WSZYSCY MOGĄ LICZYĆ NA ZWROT PIENIĘDZY

KK