Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo sprawdzić, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, jesteśmy faktycznie chorzy, czy też nie.

Każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może zostać wezwana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontrolę. Może ona zarówno dotyczyć zasadności wystawienia zwolnienia, jak i wykorzystania zwolnienia.

ZUS (MICHAŁ WALCZAK)

Kontrola zwolnień

Zasadność zwolnienia lekarskiego dotyczy tego, czy w sposób prawidłowy orzeczono o czasowej niezdolności do pracy w związku z chorobą. Pacjenci mogą zostać wezwani na kontrolę drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty (także elektronicznej), wysyłając pracownika z wezwaniem lub za pośrednictwem pracodawcy.

Do tych ostatnich, zatrudniających więcej niż 20 pracowników, w pierwszym kwartale 2019 roku oddziały ZUS wysyłały informację o obowiązku kontrolowania prawidłowości wystawienia zwolnień lekarskich, a także raportowania wyników tych kontroli.

Kontrola zasadności zwolnień

Drugi rodzaj kontroli dotyczy zasadności wykorzystania zwolnień lekarskich. Oznacza to, że ZUS może skontrolować, czy wykorzystujemy zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Kontrole te mają charakter niezapowiedziany.

W przypadku, kiedy kontroler stwierdzi wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem, osoba na nim przebywająca traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego.

Źródło: koscian.naszemiasto.pl

Kontrolerzy

Kontrolę zasadności zwolnienia lekarskiego przeprowadzają inspektorzy zatrudnieni w Wydziale Kontroli Wykorzystania Zwolnień Lekarskich. W czasie kontroli każdy z nich powinien posiadać imienne upoważnienie do prowadzenia kontroli oraz legitymację ze zdjęciem.

Każda kontrola musi zakończyć się sporządzeniem protokołu, na którym podpisują się zarówno kontrolerzy, jak i osoby przebywające na zwolnieniu bądź domownik.

Gdy nie ma nas w domu

W przypadku, kiedy kontroler nie zastanie nas w domu, wysyła do nas pismo, w którym prosi o wyjaśnienie przyczyn nieobecności w domu. Ubezpieczeni muszą odpowiedzieć na pismo w ciągu trzech dni wskazując powód przebywania poza domem.

Jeśli tego nie zrobimy w tym czasie, ZUS da nam upomnienie – od jego udzielenia na wyjaśnienia będziemy mieli 7 dni. Brak wyjaśnień skutkować będzie utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres. Warto zaznaczyć, że kontrola może zostać powtórzona.

Kontrole odbywają się niezależnie od tego, czy na zwolnieniu lekarz zamieści adnotacje, o tym, że powinniśmy leżeć, czy też, że możemy chodzić.

To też może cię zainteresować: Tiry z ekranami pomogą w bezpiecznym wyprzedzaniu. Wiemy, w jaki sposób

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy dziś: Tak oszukują nas producenci żywności

Anna Wajs