Znane są już terminy wypłaty „trzynastek”. Wiemy, ile seniorzy dostaną pieniędzy w ramach świadczenia i kto nie otrzyma świadczenia

Znamy już datę wypłacenia świadczenia 13 emerytury, oraz znamy już datę jej wypłacenia. Wiemy także, kto nie otrzyma trzynastki w całości.

Jak podaje „Gazeta pomorska”, sejm odrzucił poprawki do ustawy o trzynastkach, wprowadzone przez senat. Jak podają niezależne media, wraz z kwietniowymi świadczeniami, 9,8 milionów seniorów, a także innych beneficjentów, otrzyma „na rękę” 981 złotych.

Kto otrzyma świadczenie

YT

Określa to jasno ustawa. W przypadku, gdy ktoś pobiera dwa świadczenia, otrzyma jedną „trzynastkę”. Inni, którzy otrzymają trzynastą emeryturę:

  • emeryci i renciście ZUS, KRUS, systemów mundurowych
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • osoby pobierające:
  • zasiłki i świadczenia przedemerytalne
  • renty rodzinne
  • renty socjalne (ok. 285 tys. osób)
  • emerytury matczyne (rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ok. 19 tys. osób)
  • emerytury pomostowe
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Koszt wypłaty tego dodatkowego świadczenia w bieżącym roku, może sięgnąć około 11,7 miliarda złotych. Nie każdy jednak otrzyma trzynastkę w całości. Jeżeli rodzinna renta rozdzielona jest pomiędzy kilkoma uprawnionymi osobami, przysługuje jedno świadczenie, podzielone między uprawnionymi beneficjentami, co wiąże się z niższymi kwotami. Świadczeń nie otrzymają osoby, które na dzień 31 marca będą mieli zawieszone prawo do rent i emerytur.


YouTube

Pozostając w temacie zmian spowodowanych koronawirusem: Pożegnanie Z Rodziną Podczas Pandemii: Polacy Wymyślili Nowy Sposób Organizacji Ceremonii Pożegnalnej

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: W to, co uchwycono na tych nagraniach, trudno uwierzyć. Niezwykłe zjawisko w Norwegii podzieliło internautów

A.B.