Każdy kierowca powinien zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadzono w przepisach ruchu drogowego. Niezastosowanie się do nowych regulacji wiąże się z wysokimi mandatami!

Kierowcy, którzy nie będą przestrzegać wprowadzonych przepisów, muszą liczyć się z mandatami w wysokości nawet 500 złotych.

Korytarz życia

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku tworzenia korytarza życia, który ma ułatwić służbom dojazd do miejsca wypadku. Czas w akcjach ratunkowych odgrywa kluczowe znacznie – im jest on krótszy, tym większe szanse na przeżycie mają ofiary zdarzenia.

Jak podaj portal Pikio, niedostosowanie się przez kierujących do obowiązku utworzenia korytarza życia zagrożone jest mandatem w wysokości od 20 do 50 złotych. Kwota uzależniona jest od sytuacji i skali przewinienia.

Tworzenie korytarza życia

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku zwiększonego natężenia ruchu, który utrudniać będzie przejazd pojazdów służb ratunkowych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasmami ruchu w jednym kierunki zobowiązani są do zjechania odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

W przypadku dróg z więcej niż dwoma pasami w jednym kierunku, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem zobowiązani są do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi, pozostali kierowcy, jak najbliżej prawej krawędzi.

Jazda na suwak

Wprowadzony przez rządzących obowiązek tzw. „jazdy na suwak”, ma zmniejszyć i rozładować korki tworzące się na naszych ulicach. Na czym polega jazda na suwak?

Kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ma obowiązek umożliwić kierującemu innym pojazdem znajdującym się na kończącym się pasie drogi zmianę tego pasa na sąsiedni. Zmiana ta powinna mieć charakter naprzemienny i pojedynczy.

Anna Wajs-Wiejacka

To też może cię zainteresować: Spore zmiany w prawie! Co będzie z kopciuchami?

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Dwie zakonnice zaszły w ciążę na misji. Co będzie dalej?