Zmiany w programie 500 plus: Nie wszyscy otrzymają tyle samo pieniędzy. Wiemy, kto dostanie najniższe świadczenie

Program 500 plus stanowi istotne wsparcie dla wielu polskich rodzin. Świadczenie pobiera wiele osób, a wypłacane w jego ramach środki są ważnym wkładem w budżet szerokiego grona Polaków. Program funkcjonuje jednak już prawie cztery lata, to zatem czas na ewentualne zmiany i modyfikacje jego zasad.

Jak podaje „pikio.pl”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmienią się zasady rządzące wypłatą środków w ramach programu 500 plus dla rodzin.

Waloryzacja 500 plus

Pojawiły się niedawno głosy postulujące o konieczności waloryzacji świadczenia 500 plus. Rzecz w tym, że program funkcjonuje już od prawie czterech lat, a kwota dodatku jest wciąż taka sama.

Tymczasem z uwagi na postępującą inflację wypłacane środki nie stanowią już takiej samej wartości jak wcześniej. Stąd też pomysł dostosowania wysokości zasiłku do aktualnych warunków – mówi się ostatnio o wypłacie 600 plus.

O takiej możliwości mówił nawet sam Stanisław Szwed, wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Jeśli chodzi o możliwość wyższych środków w budżecie na 500 plus, to nie można tego wykluczyć. Trzeba być cierpliwym.

To jednak jeszcze nie wszystkie postulowane zmiany.

https://biznes.radiozet.pl/

Zdaniem specjalisty

Swój pomysł na modyfikację zasad rządzących programem 500 plus przedstawił Marcin Mrowiec. Główny ekonomista banku Pekao SA proponuje wyróżnienie zatrudnionych świadczeniobiorców – z racji tego, że pracują, mieliby otrzymywać więcej pieniędzy. Mniejszy zasiłek przysługiwać miałby zaś niezatrudnionym:

Można by zmodyfikować program 500 plus w kierunku promowania beneficjentów programu, którzy pracują. Np. 600 plus dla pracujących, 400 plus dla niepracujących. Może z wyjątkiem matek, które mają troje i więcej małych dzieci.

https://biznes.radiozet.pl/

 

Planowane są zmiany, które mają na celu podnieść wysokość wypłacanych środków: CZY 500 PLUS BĘDZIE WYŻSZE: PLANOWANE SĄ ZMIANY W PROGRAMIE. MA WZROSNĄĆ KWOTA ŚWIADCZENIA

Nie wszyscy beneficjenci programu 500 plus dostali pełną kwotę świadczenia: PROGRAM 500 PLUS: NIE WSZYSCY OTRZYMAJĄ ŚWIADCZENIE W TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI. WIEMY, KTO DOSTANIE NAJMNIEJ

KK