Zmiany w przepisach: sąd może przywrócić osobę zwolnioną do pracy już w I instancji

Dziś wchodzą w życie przepisy, na mocy których sąd może przywrócić zwolnionego pracownika do pracy, zanim skończy się proces sądowy.

Dzięki nowym regulacjom prawnym pracownicy zyskali duże uprawnienia w ramach sporów z pracodawcami. Po zwolnieniu mogą się bowiem domagać przywrócenia do pracy już w trakcie rozprawy przed sądem I instancji. Oznacza to, że mogą wrócić do pracy, jeszcze przed prawomocnym zakończeniem procesu. Jest to o tyle ważne, że takie sprawy mogą się ciągnąć latami.

Procesy w liczbach

Jak wskazują statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, proces przed sądem rejonowym trwa przez około 12 miesięcy. Czas oczekiwania na wyrok sądu odwoławczego to kolejne 6-7 miesięcy.

Zmiana przepisów na korzyść pracownika pozwoli mu wrócić do pracy, nim zostanie wyczerpana cała ścieżka prawna. Do tej pory, jak wskazuje „Rzeczpospolita”, ze względu na przewlekłość postępowania, zwolnieni pracownicy walczyli jedynie o odszkodowanie.

Więcej roszczeń o przywrócenie do pracy?

Specjaliści twierdzą, że dzięki nowym przepisom prawnym, znacznie więcej osób będzie występowało z roszczeniem o przywrócenie do pracy, niż miało to miejsce do tej pory. Trwający lata proces sprawiał, że takie roszczenie mijało się z celem.

Nowe przepisy dla pracodawcy oznaczają wyższe ryzyko powrotu zwolnionego pracownika do pracy, co wiązać może się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów, a także utrudnień organizacyjnych. Jak przewidują eksperci, ugodowe zakończenie sporu także będzie dla pracodawcy kosztowniejsze.

Dobre i złe strony rozwiązania

Jak każde rozwiązanie, tak i to ma swoje dobre i złe strony. Trudno będzie o dobrą współpracę pomiędzy pracodawcą i przywróconym do pracy pracownikiem, tym bardziej że sąd II instancji może zmienić korzystne dla pracownika rozstrzygnięcie.

Prawnicy są zgodni co do jednego, jeśli sąd II instancji zawyrokuje, że przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika było bezzasadne, pracodawcy nie mogą liczyć na rekompensatę poniesionych kosztów związanych z jego ponownym zatrudnieniem.

Wielu ekspertów podkreśla, że zmiany zostają wprowadzone w trudnym dla przedsiębiorców momencie. W krótkiej perspektywie czasu możemy się bowiem spodziewać spowolnienia gospodarczego, które wymusi konieczność zredukowania zatrudnienia.

Anna Wajs-Wiejacka

Śledzisz zmiany w przepisach? To też może cię zainteresować: Kierowco, to musisz wiedzieć! Zmiany w przepisach ruchu drogowego.

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Martin Pistorius. Niesamowita historia „Człowieka ducha”. To mogło spotkać każdego