Pojawia się najczęściej w okresie przejściowym, gdy powoli zaczynami wchodzić w sezon grzewczy, oraz w pełni tego sezonu, podczas zimy. Może doprowadzić do pojawienia się pleśni na oknach, parapecie, a także w doniczkach stojących w pobliżu okna. Zaparowane okna to duży problem, poznaj zatem jego przyczyny.

Dlaczego „pocą” się nam okna? Przyczyn może być kilka, a każdą z nich można rozwiązać, co warto zrobić, albowiem gdy dzieje się tak zbyt długo, liczyć się musimy z konsekwencjami.

Niewystarczająca wentylacja

Może ona doprowadzić do gromadzenia się wilgoci na dolnych partiach okna, zaraz przy dolnej framudze.

Wysoka wilgotność powietrza i nieprawidłowa jego cyrkulacja sprawiają, że na szybach zaczynają pojawiać się krople wody, które zalegając mogą powodować powstanie grzyba na oknach i w donicach z kwiatami.

Rozszczelnienie skrzydeł pakietu

W przypadku okien z szybami zespolonymi, podczas rozszczelnienia skrzydeł pakietu, wilgoć pojawia się na wewnętrznej szybie.

Nieprawidłowy montaż to główna przyczyna takiego stanu rzeczy.

Jak radzić sobie z „mgiełką” na oknach?

Montaż nawiewników pomoże rozwiązać problem.

Nawiewniki lub kanały nawiewowe zamontowane w samych oknach gwarantują prawidłową cyrkulację powietrza przy zachowaniu ciepła w pomieszczeniu.

Mikrowentylacja

Na rynku dostępne są okna z możliwością zastosowania tzw. kontrolowanego rozszczelnienia, które polega na niedomknięciu okna przez niedociśnięcie klamki okna.

Daje to podobny efekt do nawiewników, dzięki powstającej niewielkiej szczelinie.

źródło: „deccoria.pl”