Wszystko wskazuje na to, że politycy zaczynają coraz bardziej mieć na uwadze los seniorów. Tym razem zauważono emerytów, którzy zostają sami po śmierci współmałżonka. W związku z tym przedstawiono projekt ustawy, który miałby ich wesprzeć.

Jak informuje „superbiz.se.pl”, pojawił się pomysł wprowadzenia w Polsce renty wdowiej.

Nowy pomysł dla samotnych seniorów

Nowy pomysł wsparcia seniorów przedstawił ostatnio Robert Biedroń. Plan wzorowany jest na świadczeniach, które wypłaca się na Litwie, w Czechach i Niemczech. Chodzi o tzw. rentę wdowią, czyli środki, które otrzymają emeryci po śmierci współmałżonka.

W obecnym stanie prawnym w momencie odejścia męża lub żony emeryt musi podjąć decyzję o pobieranym świadczeniu – chodzi o wybór pomiędzy świadczeniem emerytalnym a rentą rodzinną.

Zdaniem Roberta Biedronia

Projekt ustawy wprowadzającej rentę wdowią przedstawił ostatnio Robert Biedroń. Polityk chce, aby emeryci po stracie współmałżonka otrzymali dodatkowo 25 procent z jednego świadczenia:

Chcemy doprowadzić do tego, że pozostanie jedno z tych świadczeń, ale dodatkowo dojdzie 25 proc. drugiego świadczenia, czyli będzie można zachować swoją emeryturę i mieć 25 proc. renty rodzinnej albo wybrać rentę rodzinną i zachować 25 proc. dotychczasowej emerytury.

https://www.youtube.com/

W konsekwencji emeryt po śmierci współmałżonka, otrzymujący swoje najniższe świadczenie, mógłby dostawać 25 procent renty po zmarłym. Zniknęłaby też kwestia wyboru pomiędzy swoją emeryturą a rentą po współmałżonku.

Z obliczeń dokonanych przez Roberta Biedronia wynika, że takie rozwiązanie kosztowałoby państwo 1,5 miliarda złotych rocznie.

Na ten temat wypowiedział się również wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty:

Jest to kontynuacja tego nurtu Sojuszu Lewicy Demokratycznej skierowanego do starszego pokolenia, które zawsze dla nas było ważne.

Pomysłodawcą projektu ustawy jest Anna Bańkowska, była szefowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, była prezes ZUS i była posłanka.

https://www.youtube.com/

Wszystko zostało już ustalone: TO JUŻ OFICJALNIE. WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA SENIORÓW. ZNAMY SZCZEGÓŁY

Dobra wiadomość dla seniorów: JESZCZE WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W 2020 ROKU: ZNAMY WSKAŹNIK MARCOWEJ WALORYZACJI. JEST WYŻSZY, NIŻ SIĘ SPODZIEWANO

KK