Ważna informacja dla Polaków. Rada Ministrów wprowadza zmiany w zasadach robienia zakupów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku dotyczy ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 i 577). Nowe rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 roku wprowadza pewne zmiany. Interesujący jest punkt 5a rozporządzenia, który określa nowe zasady robienia zakupów.

Jak donosi „Pikio”, Rada Ministrów wprowadziła nowelizację rozporządzenia z 31 marca 2020 roku. Niektórym te zmiany nie spodobają się.

Godziny i pierwszeństwo dla seniorów zostają, ale będą pewne wyjątki

5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w tym samym czasie, nie więcej niż:

1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
1a) 4 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
2) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.
5a. 5 Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Rada Ministrów

 

Jak to wpłynie na ogólne nastroje w społeczeństwie? Wielu czytelników zgłasza zmiany w zachowaniu ludzi, którzy podchodzą do siebie wzajemnie z coraz większą wrogością. Musimy pamiętać, że kiedy to się już skończy, nasi sąsiedzi, ludzie których zwykle spotykamy każdego dnia wciąż będą, więc warto dbać o dobre relacje mimo wszystko…