Decyzję o przerwie w funkcjonowaniu Oddziału Pulmonologicznego ciechanowskiego szpitala zapadła za zgodą wojewody mazowieckiego. Pacjenci zostali przeniesieni na inny oddział.

Jak informuje „se.pl”, do 31 marca 2020 roku potrwa przerwa w działaniu jednego z oddziałów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.Decyzja ta spowodowana jest brakiem specjalistów pulmonologów.

Zawieszenie działalności Oddziału Pulmonologicznego

Od 1 grudnia 2019 roku zawieszona została działalność Oddziału Pulmonologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Decyzja ta zapadła za zgodą mazowieckiego wojewody, a była spowodowana sporymi brakami w personelu medycznym.

szpitalciechanow.com.pl

Niepokojące sygnały

Sygnały o konieczności zawieszenia działalności rzeczonego oddziału pojawiały się już zresztą od dawna. Niemniej jednak dyrekcja medycznej placówki nie traciła nadziei na zatrudnienie specjalistów.

Trudna sytuacja zaczęła się od śmierci jednego z lekarzy. Sprawę pogorszył fakt, że dwóch tamtejszych pulmonologów złożyło wypowiedzenia.

Podczas przerwy

Nie powinni mieć jednak obaw ciechanowscy pacjenci cierpiący na choroby płuc, bo przeniesieni zostali na inny oddział, gdzie otrzymują fachową pomoc i opiekę.

Inne osoby kierowane będą do placówek, w których znajdują się oddziały pulmonologiczne.

https://www.medme.pl/

Wznowienie działalności

Planowane wznowienie działalności ma mieć miejsce 1 kwietnia 2020 roku. Do czasu dyrekcja szpitala ma nadzieję na zatrudnienie specjalistów koniecznych do funkcjonowania oddziału.

Podczas przerwy planowane są również prace remontowe, a także wyodrębnienie oddziału jako samodzielnej jednostki w ramach Oddziału Wewnętrznego.

 

Niespodziewana korespondencja prosto z Włoch: SZOKUJĄCA HISTORIA O SZPITALU. KOBIETA DOSTAŁA RACHUNEK PO WIELU LATACH. KWOTA DOPROWADZIŁA JĄ DO ŁEZ

Prezes PiS hospitalizowany: JAROSŁAW KACZYŃSKI TRAFIŁ DO SZPITALA. WIEMY, CO SIĘ DZIEJE

KK