Urlop wypoczynkowy: Niewykorzystany urlop a ekwiwalent pieniężny. Jak otrzymać pieniądze

Urlop wypoczynkowy to dla pracownika z pewnością jedne z najbardziej oczekiwanych chwil w roku. Zdarza się jednak, że nie zdążymy wykorzystać „wolnego” w stosownym czasie. Wówczas pracodawca może nas wysłać na urlop przymusowy albo wypłacić ekwiwalent pieniężny. Ale obydwoma przypadkami rządzą konkretne przepisy.

Jak podają „finanse.wp.pl”, kodeks pracy jasno określa zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy – ile dni?

Dotychczas urlop wypoczynkowy obejmował od 20 do 26 dni w zależności od stażu pracy. Ale nowelizacja przepisów ma wprowadzić jednolitą liczbę dni (26 dni) wolnych dla wszystkich niezależnie od przepracowanego czasu.

https://businessinsider.com.pl/

Urlop wypoczynkowy – dla kogo?

Na płatny urlop wypoczynkowy mogą się udać osoby, które są zatrudnione w ramach następujących umów:

  • umowa o pracę
  • umowa powołania,
  • umowa wyboru,
  • umowa mianowania
  • spółdzielcza umowa o pracę.

Przymusowy urlop wypoczynkowy

W przypadku jeśli nie wykorzystamy urlopu wypoczynkowego przysługującego za dany okres, to pracodawca ma pełne prawo wysłać nas na urlop przymusowy. Jest to zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego.

http://www.prawo.egospodarka.pl/

Niewykorzystany urlop a ekwiwalent pieniężny

Pieniądze za niewykorzystany urlop można wypłacić tylko w jednej sytuacji, którą jest rozwiązanie stosunku pracy.

Na wysokość ekwiwalentu wpływają stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia, np. premie, prowizje, nagrody, nadgodziny czy dodatek za pracę w nocy.

Poza tym w każdym roku kalendarzowym jest określany tzw. współczynnik ekwiwalentu, i jego wartość również ma wpływ na sumę wypłacaną zamiast wykorzystania urlopu.

Warto zajrzeć do przyszłości: CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ W NADCHODZĄCYM ROKU. PRZEPOWIEDNIA NA NOWY ROK

Zapłacimy drożej: W NOWYM ROKU CZEKAJĄ NAS SPORE PODWYŻKI. CENY TYCH PRODUKTÓW I USŁUG WZROSNĄ NA PEWNO

KK