Umowa zlecenie – nazywana „śmieciową”, ale dzięki niej można wiele zyskać!

Powszechnie wiadomo, że umowy zlecenie są najczęściej zawieranymi umowami pomiędzy podwładnym a szefem, a dokładniej zleceniobiorcą i zleceniodawcą w Polsce. Zaliczają się one do dokumentów, które chronione są jedynie prawem cywilnym, dlatego gros osób uważa je za mało wartościowe. To fakt, że w przeciwieństwie do profitów wynikających z umowy o pracę, będąc zleceniobiorcą nie możemy liczyć na przysługujące nam odgórnie prawa. Jednak po uzgodnieniach z chlebodawcą warto zawrzeć w podpisywanej umowie korzystne dla nas punkty.

Umowa śmieciowa gwarantuje prawa, jeśli o nie zawalczysz!

Umowa o pracę w polskich realiach występuje bardzo rzadko. Pracodawcy nie są chętni do zawierania tego typu umów, ze względu na obowiązki, które wspomniane dokumenty na nich nakładają. Mowa o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szefowie zobligowani są również do zapewnienia pracownikom płatnych urlopów czy chociażby przyznania zasiłku macierzyńskiego. Prawa zatrudnionych osób określa kodeks pracy, który daje gwarancję godnego traktowania podwładnych w firmie i możliwość skutecznego egzekwowania przywilejów, wynikających z zawarcia takiej umowy.

Panuje słuszne przekonanie, że zleceniobiorca automatycznie zrzeka się praw pracowniczych. Mało osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że może w porozumieniu ze swoim zleceniodawcą zawrzeć w śmieciowej umowie korzystne dla siebie punkty, dotyczące np. odpłatnej przerwy w świadczeniu usług.

Jak podaje Bankier.pl – umowa zlecenie jest oskładkowana wtedy, kiedy stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia zleceniobiorcy i do momentu, w którym jego miesięczny przychód osiągnie poziom aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Dzięki tym regulacjom zleceniobiorcy mogą liczyć na nabycie praw do szeregu świadczeń.

Warto jednak zawalczyć o swoje prawa i uzgodnić z szefem dogodne dla obu stron warunki umowy, nawet śmieciowej!

1

2

To również może Cię zainteresować: Zmiany W Przepisach! Sąd Może Przywrócić Osobę Zwolnioną Do Pracy Już W I Instancji

Zobacz także: Aż Pół Miliona Osób Może Mieć Wyższą Emeryturę! Jak To Zrobić?

Berenika Olesińska