Trzy sposoby na otrzymanie odpowiedzi na modlitwę. Ważne wskazówki dla wiernych

Często mamy wrażenie, że nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi. O ile chcielibyśmy, aby było inaczej, faktem jest, że o wiele więcej modlitw odmawianych przez wierzących pozostaje bez odpowiedzi, niż te, na które odpowiedziano. Jak podaje „fabiosa.com”, nie dzieje się tak dlatego, że Bóg jest wybiórczy i nie chce odpowiedzieć; raczej dlatego, że wierzący nie nauczyli się, jak zwrócić uwagę Boga na modlitwie.

 

Widzicie, jest Bogiem zasad, a nie sentymentów. Dlatego modlitwy niekoniecznie są wysłuchane, ponieważ płakaliśmy, kiedy odmawialiśmy; nie ma też odpowiedzi, ponieważ jesteśmy świętym i prawym ludem. Istnieją warunki i czynniki, które należy spełnić, aby można było odpowiedzieć na modlitwy, a Biblia mówi o nich jasno.

Do tej pory nic nie prosiłeś w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.(Jana 16:24)

Te słowa Jezusa objawiają nam, że Jego największym pragnieniem dla nas jako Jego dzieci jest to, aby nasza radość była pełna. On nie tylko chce, abyśmy się modlili, ale także, abyśmy otrzymywali odpowiedzi na nasze modlitwy, aby nasza radość była pełna.

YT

Najwyraźniej Jezus mówił ze zrozumieniem, jak to jest modlić się i nie otrzymywać odpowiedzi. Wie, jakie może być rozczarowanie, kiedy ciągle pytasz i pytasz niekoniecznie.

Trzy ważne rzeczy, o których musisz pamiętać

1. Musisz znać Słowo Boże

 

Prosicie i nie otrzymacie, ponieważ źle prosicie, abyście wydali je na swoje pasje. (Jakuba 4: 3)

Ponieważ Bóg interesuje się tym, że pytasz i otrzymujesz, Biblia pokazuje nam, że istnieją granice, w których nasze prośby można uznać za w porządku. Pytanie o coś, co jest wprost sprzeczne z wolą Boga objawioną w pismach świętych, jest całkowicie wykluczone.

2. Proś w wierze

 

I bez wiary nie można go zadowolić, ponieważ każdy, kto zbliży się do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i nagradza tych, którzy go szukają. (Hbr 11,6)

Modlitwa w pewnym sensie zbliża cię do Boga za Jego pomocą i wsparciem w warunkach, dla których potrzebujemy pomocy. Jednak wiele razy wierzący zbliżają się do Niego, nie przestrzegając pierwszej zasady przychodzenia do Boga, którą jest wiara.

3. Skoncentruj się na odpowiedzi, nie problemie

To jest często tam, gdzie większość ludzi tęskni. Modlą się zgodnie ze słowem Bożym, mają wiarę, że Bóg odpowie, nawet czują, że Bóg odpowiedział, ale rzeczywistość ich sytuacji jest inna.

Nigdy nie wątpił, że Bóg uczyni to, co obiecał. Nigdy nie przestał wierzyć. W rzeczywistości umocnił się w swojej wierze i chwalił Boga.(Rz 4:20)

YT

Zastosowanie tych trzech kroków może bardzo szybko podnieść twój wynik modlitwy w przyszłości. Więc śmiało i wprowadź te kroki teraz.

Jeśli masz problemy z zaśnięciem: Jak Szybko Zasnąć: Z Tą Metodą Zaśniesz W Kilka Sekund, Sprawdziliśmy To

Pozostając w temacie potrzebujących zmian w swoim życiu: Anna. Ta Historia Zdarzyła Się Naprawdę. W Jednym Momencie Straciła Wszystko

A.B.