Stan epidemiczny ogłoszony w kraju, zmusił Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do stworzenia i ogłoszenia instrukcji obchodów świąt Wielkiej Nocy. Tegoroczne Święta będą inne, niż zwykle.

YT

Jak podaje „se.pl”, w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem, czyli SARS-CoV-2, konieczna będzie rezygnacja z tradycyjnego święcenia pokarmów. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, stworzyło w związku z tym specjalną instrukcję, jak w tym roku będą wyglądały obchody wielkanocne w kościołach.

Poważne zmiany

YT

Wielu z nas, w Wielką Sobotę udaje się na adorację, oraz na święcenie pokarmów każdego roku. Niestety w 2020 roku większość tradycji musi być zmieniona, ze względu na konieczność ochrony zdrowia i życia przed SARS CoV-2, czyli koronawirusem. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, wydało specjalny dokument, zawierający instrukcje „sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach”. Jeśli zastosowane to będzie odgórnie, istnieje duża szansa, że podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych liczba zakażonych wzrośnie nieznacznie lub wcale.

Zalecenia na ten rok

Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej).

Wielki Czwartek

a) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;

b) co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;

c) z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);

d) zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek

a) Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;

b) nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota

a) zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;

b) nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). Można go też umieścić na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Niedziela Zmartwychwstania

a) w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;

b) chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

c) w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

Koncelebra

Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

Apel o pozostanie w domu i szczególną ostrożność jest nadal aktualny, gdyż jedynie to może uchronić nas przed zakażeniem i ewentualną śmiercią naszą lub naszych najbliższych. Życzymy zdrowia!

 

 

Pozostając w temacie Kościoła w obliczu epidemii: Stan Epidemiczny W Polsce Zmusił Kościoły Do Udzielenia Dyspensy Od Uczestnictwa We Mszy Świętej. Polacy Pytają, Co Z Uczestnictwem We Mszach Pogrzebowych

Pozostając w temacie koronawirusa: Jasnowidz Jackowski Miał Wizję Dotyczącą Koronawirusa. Zdradza Polakom, Czy Mają Się Czego Obawiać I Przekazuje Sposób Na Ocalenie

A.B.