Zapalczywe tańce od sów poderwały Internet. Te sowy pokazują, jak cieszyć się życiem.