Święta wielkanocne. Możemy spodziewać się zmian w Dzienniku Ustaw odnośnie zasad obchodów przed 12 kwietnia

Na pierwszy rzut oka, nowe zasady i obostrzenia opracowane przez rząd miałyby obowiązywać jedynie 12 dni, przez co spokojnie będzie można w Święta Wielkanocne pójść do kościoła. Od dzisiaj, 1 kwietnia, obowiązują zaostrzone zasady przemieszczania się i innych czynności zagrażających zdrowiu i życiu w dobie pandemii. Warto jednak wziąć pod uwagę bardzo ważną rzecz…

YT

„Se.pl” ogłasza, jakoby z rozporządzenia opublikowanego ostatniego dnia marca wynika, że w Wielkanoc będzie można gromadzić się w kościołach. Warto jednak głębiej przyjrzeć się tej sprawie.

Co widnieje w Dzienniku Ustaw

(…) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, i teraz „pkt 3, polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania.

b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu –w okresie od dnia 1kwietnia 2020r. do dnia 11kwietnia 2020r.

google

Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że w obecnej sytuacji, rząd może wprowadzać zmiany w Dzienniku Ustaw, w miarę potrzeby zaistniałej sytuacji i jej rozwoju. Nie należy zatem wnioskować, że opracowywane artykuły prawne pozbawione są sensu.

 

Co ze świadczeniami: Świadczenia 500 plus i „trzynastki”. Podjęto decyzję w sprawie wypłat

Niech to będzie dla ciebie inspiracją: Mieszkańcy domu opieki znaleźli sposób na „kwarantannową” nudę. To wideo może wielu zainspirować

A.B.