Najnowsza publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, zatytułowana „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus”, stan wody pitnej w naszych kranach pozostaje bez zmian. Można zatem rozumieć, że koronawirus nie jest w stanie zakazić wody, która znajduje się w wodociągach.

Jak podaje „portalkomunalny.pl”, według ekspertów nie trzeba stosować dodatkowych środków dezynfekcyjnych do wody, albowiem nie isnieją dowody na to, że SARS-CoV-2 jest w stanie przetrwać w wodzie.

Zapewnienia WHO

YT

Najważniejsze informacje dotyczące WASH i wirusa COVID-19 zostały podsumowane tutaj.
Częsta i właściwa higiena rąk jest jednym z najważniejszych środków, jakie można zastosować
aby zapobiec infekcji wirusem COVID-19. Praktycy WASH powinni pracować, aby włączyć
częstsza i regularniejsza higiena rąk poprzez ulepszanie urządzeń i stosowanie sprawdzonego zachowania
zmienić techniki.
 Obowiązują wytyczne WHO dotyczące bezpiecznego zarządzania wodą pitną i usługami sanitarnymi
wybuch COVID-19. Dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności będzie dezynfekcja
ułatwiać szybsze wymieranie wirusa COVID-19.
 Wiele dodatkowych korzyści zostanie osiągniętych dzięki bezpiecznemu zarządzaniu usługami wodnymi i sanitarnymi oraz
stosując dobre praktyki higieniczne. Takie wysiłki zapobiegną wielu innym chorobom zakaźnym,
które powodują miliony zgonów każdego roku.

Wirus COVID-19 nie został wykryty w zasobach wody pitnej i na podstawie prądu dowody, ryzyko dla zaopatrzenia w wodę jest niskie. Badania laboratoryjne zastępczych koronawirusów, które odbyło się w dobrze kontrolowanym środowisku, wskazując, że wirus może pozostać zakaźny w wodzie zanieczyszczonej kałem przez kilka dni lub tygodni. Można podjąć szereg działań w celu poprawy bezpieczeństwa wodnego, począwszy od ochrony wody źródłowej; uzdatnianie wody w punkcie dystrybucji, odbiór lub konsumpcja i zapewnienie, że uzdatniona woda jest bezpiecznie przechowywana w domu, w regularnie oczyszczanych i zakrytych pojemnikach.

Miejmy nadzieję, że zanieczyszczona dotąd woda ulegnie oczyszczeniu, jak to zaobserwowano w weneckim kanale.

 

O tym piszą media: Nie żyje profesor Wojciech Rokita. Był zakażony koronawirusem. Nieoficjalnie: popełnił samobójstwo

Te zdjęcia wzruszają: Epidemia Koronawirusa We Włoszech. To Zdjęcia Personelu Medycznego Poruszyły Całą Europę

A.B.