Św. Szarbel. Ten Święty ma niebywałą moc. Modlitwa do niego o wstawiennictwo w ważnej dla ciebie sprawie niesie pomoc

Święty Szarbel, orędownik, który był mnichem i pustelnikiem. W wieku 23 lat postanowił wstąpić do maronickiego klasztoru św. Marona Annaya, gdzie otrzymał zakonne imię Szarbel.

„Deon.pl” przybliża nam modlitwę do Św. Szarbela o wstawiennictwo w ważnej sprawie. Warto spróbować, bo gdy nadchodzą trudne dni, lepiej nie trwać w poczuciu osamotnienia duchowego…

Modlitwa do Świętego Szarbela o wstawiennictwo

YT

Boże Ojcze Przenajświętszy, który tak ogromnie ukochałeś człowieka, że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32),

który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego,
aby objawił mu to wszystko, co musi poznać,
by stać się Twoim przybranym synem
i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.
Błagam Cię o spełnienie mojej prośby (tutaj wymienić prośbę),

w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi
i którą pragnę ofiarować Tobie
za wstawiennictwem św. Szarbela,
którego miłość do Ciebie była niezmierzona.
Albowiem człowiek jest zaproszony,

by żyć jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27).
Jest on przeznaczony do tego, by być w Tobie i z Tobą (J 17,21),
by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje,

bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23),
zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo

Twojego ukochanego Świętego Szarbela.

Amen.

YT

Pozostając przy modlitwach: Modlitwa Jezusowa: Prosta Modlitwa, Która Czyni Cuda. Ma Zaledwie Jeden Wers

Modlitwa za wrogów pomaga przed nimi uchronić: Ta „Modlitwa Za Naszych Wrogów” Sprytnie Przed Nimi Chroni. Jest Prosta I Skuteczna

A.B.