Sprawdź, komu przysługuje 500 plus dla emerytów – nie każdy emeryt otrzyma świadczenie

Problemy zdrowotne i trudna sytuacja finansowa mogą nie być wystarczające do otrzymania świadczenia 500 plus dla emerytów. Zasiłek przysługuje bowiem tylko niektórym.

Ale jakie dokładnie są kryteria przyznawania świadczenia 500 plus dla emerytów? Sprawdź, jakie musisz spełnić wymogi, by otrzymać zasiłek.

500+ dla emerytów – zasiłek dla emerytów

Nowy zasiłek adresowany dla emerytów wypłacany jest od 1 października bieżącego roku. Stanowi on pomoc i wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych. W związku z tym już w pierwszych tygodniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał około 350 tysięcy wniosków. Niestety ogromną ich część odrzucono.

Odmowa wypłaty świadczenia 500+ dla emerytów – powody

Wiele spośród złożonych wniosków w związku z nowym zasiłkiem skierowanym do osób starszych zostało odrzuconych. Ale jakie były powody odmowy?

Odmowa wypłaty świadczenia jest nierozerwalnie związana z niespełnieniem kryteriów kwalifikacji do finansowego wsparcia w tej formie.

500+ dla emerytów – kryteria przyznania świadczenia

Zasiłek 500+ dla emerytów jest skierowany do osób starszych o najniższych dochodach. Dlatego emeryci, których dochody przekraczają 1600 złotych nie otrzymają świadczenia.

Poza kryterium dochodowym przyznaniem zasiłku rządzi jeszcze warunek niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji – dlatego dokument zaświadczający o tym należy koniecznie dołączyć do wniosku. Wydaje go lekarz orzecznik ZUS i tylko taki jest honorowany.

Zasiłek 500+ dla emerytów to niewątpliwie przydatne wsparcie dla osób starszych. Nie jest to jednak świadczenie, które przysługuje z samego faktu prawa do emerytury. Warto więc zapoznać się z kryteriami przyznawania świadczenia przed złożeniem wniosku.

Źródło: se.pl

Wyższe emerytury: EMERYTURA ZNOWU PODWYŻSZONA. TO DZIĘKI MARCOWEJ WALORYZACJI

Katastrofalnie niskie stawki dla przyszłych emerytów: PRZERAŻAJĄCE LISTY OD ZUS-U Z WYSOKOŚCIĄ PRZYSZŁYCH EMERYTUR

KK