Rekordowe emerytury: najwyższe sięgają kilkudziesięciu tysięcy, najniższe kilku groszy. Niektórzy pracują aż do osiemdziesiątki, inni przepracowali ledwie kilka dni

Najniższa emerytura dla kobieta, która przeszła na nią po ukończeniu 60. roku życia, wynosi 2 grosze za jeden przepracowany dzień, najwyższa zaś wynosi 22 tysiące zł miesięcznie dla kobiety w tym samym wieku, która pracowała na stanowisku prezesa przedsiębiorstwa.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoby pobierające wysokie świadczenia emerytalne mieszczą się w kilku setkach, a jeśli wierzyć wyliczeniom ekspertów ich liczba będzie systematycznie się zmniejszała przez wprowadzane zmiany systemowe.

Groszowe świadczenia to margines

Jak podaje portal „Money.pl”, osoby otrzymujące groszowe świadczenia, podobnie jak te otrzymujące je w większej wartości, stanowią margines. „Dziennik Gazeta Prawna” przekonuje, że dla osób o groszowych świadczeniach najważniejsze jest pozostawanie w systemie i posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Gazeta dokonała porównania wysokości otrzymywanych przez emerytów świadczeń na podstawie udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski z analizy danych prowadzą do ciekawych wniosków.

Rekordowe świadczenia

Jak się okazuje, osoby otrzymujące rekordowe świadczenia, były aktywne zawodowo przez bardzo długi okres. Odnosi się to zarówno od stażu pracy (sięgającego 50 i 60 lat), jak i w wieku, w którym przeszły one na emeryturę.

Emeryci, którzy otrzymują obecnie rekordowe świadczenia, przechodzili na emeryturę znacznie później niż przewiduje to ustawa – w momencie ukończenia 73 lat. Najstarszy senior zrobił to w wieku 81 lat.

W ich przypadku wypłacane co miesiąc świadczenie emerytalne wynosi od kilku do ponad 20 tysięcy złotych. Dotyczy to przede wszystkim osób, które sprawowały wysokie funkcje lub piastowały wysokie stanowiska.

Liczba rekordzistów będzie maleć

Liczba seniorów otrzymujących wysokie świadczenia ma z każdym kolejnym rokiem będzie maleć. Winne są temu rozwiązania systemowe. Rekordziści są bowiem wyjątkiem z dwóch systemów emerytalnych. Świadczenia ich rówieśników wyliczano na podstawie stażu i pensji z wybranych lat, bez uwzględnienia czasu, jaki spędzą na emeryturze.

Rekordziści skorzystali z istniejącej możliwości przeliczenia emerytury zgodnie z nowymi zasadami, przez co ich kapitał początkowy okazał się bardzo duży, a waloryzacje jeszcze bardziej go podniosły. Dłuższy czas pozostawania na rynku pracy sprawiał, że okres, w którym zebrany kapitał miał być wypłacany, uległ skróceniu.

Źródło: gospodarka.dziennik.pl

Najniższe świadczenia emerytalne

W systemie emerytalnym pojawiają się osoby, których świadczenia emerytalne to zaledwie kilku groszy. Niskie świadczenia w ich przypadku stanowią wynik niskiej odłożonej składki, będących wynikiem bardzo krótkich okresów pracy – wynoszących w skrajnych przypadkach sięgających ledwie kilku lub kilkunastu dni.

W tej grupie znajdują się najczęściej osoby, które pracowały na umowę zlecenie bądź były na stażach. Z zebranych danych wynika, że występowały one o świadczenia emerytalne niedługo po tym, jak osiągały przewidziany w ustawie wiek emerytalny (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Opóźnienie wieku przejścia na emeryturę w ich przypadku nie dałoby zbyt wiele.

Źródło: dzienniklodzki.pl

To też może cię zainteresować: Trzynaste emerytury już niedługo. Znamy daty wypłaty świadczenia

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Rekompensaty za prąd nie dla wszystkich. Wiemy, kto może na nie liczyć, a kogo ominą

A.W.