Regulamin przyjmowania księdza po kolędzie: Parafia opublikowała szczegółową instrukcję corocznej wizyty duszpasterskiej. Trzeba spełnić wiele warunków, żeby duchowny nas odwiedził

Kościół świętego Wojciecha w Białymstoku postanowił pouczyć swoich parafian. W związku z tym wystosowano obszerny komunikat zawierający szczegółowe wytyczne przyjmowania księdza po kolędzie. Okazuje się, że coroczna wizyta duchownego wymaga wielu starań.

Jak informują „fakty.interia.pl”, parafia św. Wojciecha w Białymstoku wystosowała specjalną instrukcję przyjmowania księdza po kolędzie. Informacje opublikowano na stronie internetowej.

Jak przyjmować księdza po kolędzie – instrukcja białostockiej parafii

Parafia świętego Wojciecha w Białymstoku opublikowała w Internecie ważne informacje dotyczące przyjmowania księdza po kolędzie.

Szczegółowa instrukcja znalazła się na stronie internetowej parafii i zawiera całą listę wytycznych, które należy spełnić, jeśli duchowny ma przekroczyć nasze progi w związku z coroczną wizytą duszpasterską.

katowice.wyborcza.pl

Akt publicznego wyznania wiary

Przyjęcie tradycyjnej wizyty księdza białostocka parafia nazywa na samym wstępie swojej instrukcji jako akt publicznego wyznania wiary. Co za tym idzie, jej odmowa to zerwanie więzi z Kościołem:

Odmówienie kolędy kapłanowi jest wyrazem braku identyfikacji z Kościołem, co za tym idzie – wyrażeniem zgody – na odmówienie też jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej.

Wszystko zostało ponadto podparte cytatem z Pisma Świętego: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. Kto wami gardzi, Mną gardzi.

To jednak dopiero tylko początek.

Szczegółowe wytyczne

Biały obrus na stole, krzyż, dwa lichtarze, woda święcona, kropidło i Pismo Święte –to absolutna podstawa, o którą grzmi białostocka parafia, zaznaczając przy tym, że kapłan nie będzie żadnej z tych rzeczy ze sobą nosił.

Nawołuje się też do obecności wszystkich domowników podczas wizyty księdza. Dodatkowo nie powinno się duchownego przyjmować w kapciach czy na boso – to według parafii wyraz najwyższej pogardy.

fakty.interia.pl

Opieka nad księdzem

Parafia w Białymstoku apeluje również o troskę nad bezpieczeństwem księdza, wyjście mu na spotkanie (do tego zobowiązany jest gospodarz) i odprowadzenie kapłana do sąsiadów. Duchowni proszą również o zabezpieczenie domowych zwierząt:

Zadbajmy też o psy. Niech wcześniej będą zamknięte w odpowiednich pomieszczeniach. Pies, który dotyka łapami komży księdza – nie jest wyrazem powitania, lecz wyrazem niedbalstwa ze strony gospodarzy.

Co ciekawsze, komunikat parafialny szybko zniknął ze strony internetowej, a proboszcz nie jest w tej chwili skłonny do udzielania wyjaśnień w sprawie.

 

Niesamowity ksiądz Adam spod Poznania: ROZDAJE LUDZIOM PIENIĄDZE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ I NIE ŻĄDA KOPERTY PO KOLĘDZIE: NIESAMOWITY KSIĄDZ ADAM WCIĄŻ ZASKAKUJE SWOICH PARAFIAN

Ksiądz zgodnie z prawem może odmówić nam udzielenia sakramentu: CZY KSIĄDZ MOŻE ODMÓWIĆ UDZIELENIA KOMUNII ŚWIĘTEJ: WIEMY, KIEDY DUCHOWNY NIE ZGODZI SIĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO SAKRAMENTU

KK