Portal Wiesz.io niniejszym przeprasza Panią Krystynę Bałakier za naruszenie jej dóbr osobistych i praw autorskich, poprzez zamieszczenie bez jej wiedzy i zgody, na stronie internetowej portalu dnia 8 listopada 2019 roku zdjęcia ją przedstawiającego, a także zdjęcia do którego wyłącznie jej przysługują prawa autorskie. Portal zobowiązuje się do nienaruszania praw Pani Krystyny Bałakier w przyszłości.

Z poważaniem, wiesz.io!