Ponad 504 tysiące Polaków może powiększyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Co zrobić, żeby zyskać?

Niezbędne będzie wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o przeliczenie świadczenia.

Emeryci dorabiają

Wielu emerytów, żeby podreperować swój domowy budżet, musi dorabiać. Jak wynika z danych zebranych przez ZUS, dotyczy to ponad pół miliona emerytów. Możliwe jest to dzięki przepisom, które mówią, że osoby, które ukończyły wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń.

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz wskazał w rozmowie z „Faktem”, że liczba emerytów, którzy pracują wzrosła w ostatnich latach o blisko 30 procent. Wiąże się to zarówno z dobrą sytuacją na rynku pracy, jak i chęcią odłożenia dodatkowych składek i przeliczenia świadczenia emerytalnego.

Przeliczenie emerytury

ZUS nie przelicza emerytury automatycznie, co oznacza, że niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Co istotniejsze, na przeliczeniu nie można stracić, a jedynie zyskać! Zysk uzależniony jest od tego, ile emeryt dodatkowo zarabia. W przypadku wysokich pensji emeryt może zyskać nawet 200 złotych miesięcznie.

Emeryturę podwyższyć mogą nie tylko osoby dorabiające. Warto sprawdzić, czy ZUS wyliczając nasze świadczenie, wziął pod uwagę m.in. okresy wychowania dziecka lub pracę w gospodarstwie rolnym.

Emerytura na starych zasadach

Emeryturę zgodnie ze starymi zasadami ustalano dla osób urodzonych do 31 grudnia 1948. Jeśli podjęły one na emeryturze dodatkową pracę, możliwe jest podniesienie wypłacanego świadczenia poprzez doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych. Można to jednak zrobić nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego bądź po ustaniu zatrudnienia.

Do odpowiedniego wniosku o doliczenie okresu składkowego i nieskładkowego niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu, uwzględniającego wykaz zwolnień lekarskich i bezpłatnych urlopów. Osoby osiągające wysokie zarobki, mogą zwrócić się o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury – należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z zakładu pracy, w którym pracowało się na emeryturze.

Emerytura na nowych zasadach

W przypadku osób urodzonych po 1948, pracujących i płacących składki, mogą one wystąpić o przeliczenie świadczenia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Najbardziej opłacalne jest zrobienie tego, po dacie swoich urodzin. Dlaczego?

Wówczas ZUS wyliczy emeryturę, biorąc pod uwagę korzystniejsze dla wnioskodawcy tablice dalszego trwania życia, co oznacza wyższą podwyżkę. Wniosek należy złożyć także po zakończeniu stosunku pracy.

Kapitał początkowy, opieka nad dzieckiem i praca w gospodarstwie rolnym

Kapitał początkowy to podstawa naszej emerytury obejmująca wartość wpłacanych składek do 1999 roku. Można dokonać jego przeliczenia, kiedy przebywamy już na emeryturze i uda nam się znaleźć nowe dokumenty, których nie uwzględniono przy wyliczeniu kapitału (np. umowa o pracę, wpisy w książeczkowym dowodzie osobistym).

Osoby, które urodziły się po 1948 roku i przeszły na emeryturę po 1 maja 2015 roku, powinny złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie okresu opieki nad dzieckiem. Do 30 kwietnia 2015 roku okres opieki nad dzieckiem był liczony po 0,7 procent podstawy wymiaru emerytury. Od 1 maja licznik jest znacznie korzystniejszy – wynosi 1,3 procent podstawy wymiaru emerytury.

W przypadku osób opłacających składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przez okres nieprzekraczający 25 lat, nie przysługuje im emerytura rolnicza. Lata pracy na roli mogą zostać doliczone do emerytury wypłacanej przez ZUS. By ten ostatni uwzględnił pracę w gospodarstwie rolnym niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z KRUS-u o okresie płacenia składek. Składka nie będzie jednak wysoka – wyniesie ok. 10 złotych za każdy rok.

Anna Wajs-Wiejacka

To też może cię zainteresować: Emeryci wzbogacili się po znalezieniu pudełka po ciasteczkach, które okazało się cenne!

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Polskie kurczaki na czarnej liście we Włoszech! Dlaczego?