Istnieje wiele modlitw, które według modlących się osób potrafią zdziałać prawdziwe cuda. Regularne powtarzanie modlitwy Jezusowej może przyczynić się do polepszenia wielu spraw, na których naprawdę nam zależy.

 

Wystarczy jedna formuła

 

Przytaczana modlitwa to regularne powtarzanie jednej formuły: PANIE JEZU CHRYSTE, SYNU BOŻY, ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, GRZESZNIKIEM”.

 

 

Źródło: Duszpasterstwo Talent

 

Jak podaje „Onet, słowa modlitwy nawiązują do tych, które przeczytać można w Nowym Testamencie: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną oraz Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.

 

Podział modlitwy

 

W pierwszej jej części mamy zwrot do Jezusa, syna Boga, w którym wierny wyznaje jego Bóstwo i zwraca się do niego pełnym imieniem.

 

Wers ten to klasyczne wyznanie wiary i adoracja Chrystusa.

 

W drugiej części modlitwy wyraźnie słychać skruchę grzesznego człowieka, który prosi Boga o miłosierdzie.

 

Wiele form modlitwy

 

Na przestrzeni lat wykształciło się kilka wersji modlitwy:

  • Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną

 

  • Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną (krótsza wersja klasycznego wezwania)

 

  • Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną (krótsza wersja klasycznego wezwania),

 

  • Panie, zmiłuj się nad nami (formuła używana w Eucharystii)

 

  • Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku

 

  • ratunkowi memu (zaproponowana przez św. Jana Kasjana)

 

  • Panie Jezu (lub) Panie Jezu Chryste (zaproponowana przez Diadocha z Fotyki)
Którą formułę wybrać?
Powszechnie uznaje się, że każdy człowiek wewnętrznie czuje, jaką modlitwę będzie wypowiadał. Klasyczna wersja będzie najlepsza – pozwoli się skupić i pamiętać każdego dnia o Bogu.
Źródło: Każdy Student
Modlitwa ma oczyścić serce i umysł, a także wyciszyć cały organizm. Jak powtarzał zawsze Jezus, najważniejsze jest to, co ma się w sercu. Nie trzeba wypowiadać na głos zbyt wielu zbędnych słów.
Tych kilka prostych słów sprawia, że w krótkim czasie człowiek staje wyraźnie bliższy Bogu, którego imię wypowiada na co dzień. Klasyczna modlitwa staje się niejako rutyną, pozwalającą czuć błogosławieństwo każdego dnia.
AF