16 października świętujemy 41 rocznicę wybrania Karola Wojtyły na papieża. Według zapowiedzi, w tym dniu ma się spełnić jego proroctwo.

Aby zapowiedź papieża Polaka się ziściła, wystarczy spełnienie tylko jednego warunku.

Wybór na głowę Kościoła Katolickiego

Jan Paweł II dokładnie 41 lat temu został wybrany na papieża. 16 października 1978 stał się ważną datą w życiu Kościoła oraz dla wielu Polaków, którzy z sentymentem wspominają ten dzień.

Wybór Karola Wojtyły stał się zapowiedzią zmian i nowej drogi. Teraz, w 41 rocznicę przypominamy sobie nie tylko jego dorobek, ale również proroctwa. Jedno z nich ma szansę się wkrótce sprawdzić.

Proroctwo Jana Pawła II

Aby proroctwo Jana Pawła II się spełniło, musi zostać spełniony jeden bardzo ważny warunek.

Zadaniem Kościoła jest otworzenie się na sakrament Eucharystii. Chrześcijanie powinni na nowo uwierzyć, że poprzez ten sakrament wśród nas jest obecny żywy Bóg pod postacią chleba i wina.

To dlatego na zakończenie encykliki „Ecclesia de Eucharistia”, Jan Paweł II zachęca, byśmy uczyli się od świętych, którzy pokazują nam, czym jest prawdziwa pobożność eucharystyczna. I tego dziś brakuje. Bo potrzeba „zasmakować” w Eucharystii. A zamiłowanie do Eucharystii zaszczepiają w nas, ci którzy nią naprawdę żyją. Kiedy widzimy Teresę z Kalkuty przed Najświętszym Sakramentem, kiedy widzimy, jak Jan Paweł II sprawuje Eucharystię, to nagle rozumiemy, że dzieje się coś ważnego, i sami zaczynamy tego pragnąć – stwierdził o. Buttet tłumacząc pragnienie Jana Pawła II.

Papież Polak w szczególności chciał, aby adoracja Najświętszego Sakramentu stała się ponownie sercem i życiem Kościoła.

źródło: pikio.pl