Dostępny jest projekt ustawy o trzynastkach. Świadczenie otrzymają prawie wszyscy emeryci, a ich wypłata pochłonie dziesięć miliardów złotych rocznie.

Jak informuje „biznes.interia.pl”, opublikowano projekt ustawy o trzynastych emeryturach.

Trzynastki dla emerytów

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie marca i kwietnia 2020 roku. Jej wysokość będzie równa kwocie minimalnego świadczenia emerytalnego.

Oznacza to, że portfele emerytów i rencistów zasili dodatkowe 930 złotych (1200 złotych brutto).

fakt.pl

Trzynaste emerytury – źródło finansowania

Trzynastki dla emerytów wypłacane będą z Funduszu Solidarnościowego. Źródło to było pierwotnie wsparciem dla osób niepełnosprawnych i funkcjonowało od 1 stycznia 2019 roku. Z tego względu fundusz zmieni nazwę i będzie zasilany dodatkowymi pieniędzmi.

Fundusz Solidarnościowy

Znany do tej pory jako Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od przyszłego roku będzie źródłem finansowania trzynastych emerytur. Ale środki z niego pochodzące przeznaczone zostaną również na obsługę trzynastek, rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych.

Koszty Funduszu

Kosztami funduszu będą środki przeznaczone na wypłatę trzynastych emerytur i rent. Fundusz otrzyma natomiast pożyczkę w wysokości 9 miliardów złotych – środki pochodzić będą z Funduszu Rezerwy Demograficznej. A na jego konto zostaną przekazane finanse z budżetu państwa, czego dokona minister finansów.

fakt.pl


Źródło przychodu Funduszu Solidarnościowego

0,15 procent podstawy wymiaru obowiązkowej składki na Fundusz Pracy jest głównym źródłem przychodów Funduszu Solidarnościowego. Do tego dochodzi danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych. Jest to równowartość czterech procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Rzeczona danina będzie płacona przez najbardziej zamożnych od 2020 roku.

To już pewne: EMERYCI DOSTANĄ CZTERNASTKI: ZNAMY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA I JEGO WYSOKOŚĆ

Czy odzyskają pieniądze: SZYKUJĄ SIĘ PODWYŻKI I WYRÓWNANIA EMERYTUR. WIEMY, KTO MOŻE NA NIE LICZYĆ

KK