Projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący wyborów. Ile osób będzie mogło jednocześnie przebywać w lokalu wyborczym

Zgodnie z projektem opracowywanym przez Ministerstwo Zdrowia, w lokalu wyborczym w tym samym momencie będzie mogło przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m kwadratowe powierzchni. To jednak nie wszystko. Czego możemy się spodziewać w czasie wyborów prezydenckich 28 czerwca?

Jak podaje portal „Interia”, projekt resortu zdrowia przewiduje nie tylko ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w lokalu wyborczym, ale także specjalne zabezpieczenia dla członków komisji wyborczej. Zostaną oni wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski. Co jeszcze przewiduje projekt ministerstwa.

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia dotyczący szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych trafił w poniedziałek do konsultacji społecznych. Uwagi do projektu w środę, 10 czerwca.

W projekcie przewidziano, że w lokalu w tym samym momencie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe „na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej”. Niezbędne będzie również systematyczne wietrzenie lokalu, w tym m.in. przed otworzeniem lokalu, a także co najmniej raz na godzinę. Wietrzenie powinno trwać co najmniej 10 minut.

W projekcie przewidziano również rozmieszczenie stanowisk członków komisji w odległości co najmniej 1,5 m odstępu. W przypadku budynków, w których odbywa się głosowanie, a znajduje się w nich instalacja mechaniczna wywiewna lub grawitacyjna, powinna ona cały czas działać.

pixabay

Dezynfekcja

W projekcie przewidziano, że komisja przed przystąpieniem do pracy, a także nie rzadziej niż 6 razy w trakcie głosowania powinny być dezynfekowane klamki, urny wyborcze, blaty stołów i wszystkie inne elementy dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym.

W przypadku, kiedy pracownicy komisji używają przyłbic, wówczas resort zdrowia przewidział konieczność zamontowania specjalnej bariery wykonanej z tworzywa, która nie przepuszcza powietrza. Określono, że powinna się ona znajdować co najmniej 1 m nad krawędzią stołu

Takiego obowiązku nie ma w przypadku, gdy członkowie komisji używać będą wyłącznie półmasek oraz „w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, właściwym wyłącznie dla głosowania korespondencyjnego”.

pixabay

Jak oceniacie te środki bezpieczeństwa?

To też może cię zainteresować: Minister Emilewicz o ponownym zamrożeniu polskiej gospodarki: zapadła ostateczna decyzja. Te słowa są ważne dla większości obywateli

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Przełom w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek. Czy jest realna możliwość, że niebawem zostanie odnaleziona

A.W.