Wydawałoby się, że datki i ofiary składane na kościół są dobrowolne i nikt nie rozlicza wiernych z ich wysokości. Okazuje się jednak, że nie jest to bezwyjątkowa zasada, a za zbyt małą hojność można zostać potępionym przez samego proboszcza.

Jak informuje „polsatnews.pl”, ksiądz Grzegorz Ograbisz z parafii w Psarach wystosował nietypowy komunikat do swoich wiernych, oceniając ich hojność.

Zbiórka na parafię

Ksiądz Grzegorz Ograbisz zorganizował w swojej parafii zbiórkę pieniędzy na zakup drzwi do plebanii. Kiedy zbiórka została zakończona, duchowny postanowił podsumować finansowe zaangażowanie parafian i sformułował ogłoszenie.

Swój komunikat umieścił w przykościelnej gablotce. Można było tam przeczytać, że zbiórka zasiliła parafialne konto kwotą 11 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko, co się w treści obwieszczenia znalazło.

Komentarz księdza

Poza podaniem sumy ksiądz wyraził swoje rozczarowanie spowodowane zbyt małą sumą pieniędzy, którą przeznaczyli na kościół parafianie. Sporo bowiem zabrakło do celu proboszcza, który chciał zabrać prawie 30 tysięcy złotych.

Z tego powodu ksiądz określił parafian jako skąpców i kpiarzy, a ich ofiarność kpiną i szyderą. Nie zapomniał o hojnych darczyńcach, którym – zdaniem proboszcza – należy się „wielki szacuj, podziękowanie i ukłon”.

Na tym jednak nie koniec.

se.pl

Biblijne potwierdzenie

Ksiądz Ograbisz powołał się ponadto na cytat z Pisma Świętego:

Dla wszystkich skąpców i kpiarzy wielkim ostrzeżeniem i zachętą do poprawy postępowania niech będą Słowa Pana Boga z ewangelii św. Łukasza, rozdział 12, wers 20.

Następnie zacytował wspomniane słowa:

Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”

Interwencja Kurii

W sprawie musiała interweniować Kuria Wrocławska, do której zaczęły napływać informacje z mediów i od innych parafian.

Ksiądz trafił do biskupa, aby wyjaśnić okoliczności sprawy.

Zdaniem biskupa

Ostro wypowiedziano się na temat zachowania księdza, które stanowczo potępiono. Sam ksiądz proboszcz został natomiast zobligowany do przeproszenia swoich parafian:

Należy stwierdzić, że styl komentarza i język, jakim posłużył się Ksiądz Proboszcz, są niedopuszczalne i nie do przyjęcia. Posługiwanie się przy tym cytatem z Pisma Świętego dla obraźliwej oceny działania swoich parafian – nieewangeliczne i wysoce niestosowne. Na takie zachowania księdza nie może być zgody. Postawa Księdza Proboszcza z pewnością nie buduje wspólnoty parafialnej i nie przyczynia się do realizowania działań duszpasterskich. Wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i mam nadzieję, że Ksiądz Proboszcz przeprosi swoich parafian.

Życiowy błąd

Ksiądz Ograbisz postąpił zgodnie z sugestiami kurii i przeprosił wiernych z parafii.

Swoje zachowanie nazwał życiowym błędem i poprosił o przebaczenie i modlitwę:

Jest mi niezmiernie przykro, że swoim zachowaniem zniekształciłem jeszcze bardziej wizerunek całego kościoła i kapłaństwa. Przepraszam z całego serca za moje przedświąteczne zachowanie, za niewłaściwe, obraźliwe, poniżające i krzywdzące słownictwo oraz nieprzemyślaną treść ogłoszenia.

deon.pl

Nietypowe metody ewangelizacji: ROZDAJE LUDZIOM PIENIĄDZE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ I NIE ŻĄDA KOPERTY PO KOLĘDZIE: NIESAMOWITY KSIĄDZ ADAM WCIĄŻ ZASKAKUJE SWOICH PARAFIAN

Dwie koperty dla księdza po kolędzie: NIETYPOWA PROŚBA KSIĘDZA: DUCHOWNY POPROSIŁ PARAFIAN O SPŁATĘ KREDYTU

KK