Pracujące emeryci mogą się zostać ze zmniejszoną wypłatą przez ZUS. Kogo dotyczy

Każdy człowiek, który jest na wcześniejszej emeryturze i dorabia musi zwrócić uwagę na swoje dochody. Od 1 września, żeby wypłata z ZUS nie została zmniejszoną lub zawieszoną, możesz dostać mniej.

Z każdym rokiem staje się więcej emerytów, którzy pracują. Niestety, nie każdy zarabia bezkarnie. Emeryci, które nie dojrzały do wieku emerytalnego, są na wcześniejszym świadczeniu lub rencie i dorabiają pieniędzy, muszą śledzić za własnymi zarobkami. Jeżeli przekroczą określone przez ZUS granicy, ich świadczenie może okazać się zawieszonym.

pixabay.com

Praca na emeryturze. Jak zmieni się określony maksimum

Próg zależy od średniej pensji i zmienia się raz na trzy miesiące. Najbliższa zmiana czeka od września i w tym przypadku w ujemność dla emerytów mających pracę. Jeżeli nie chcą, żeby ich wypłata zmniejszyła się lub zawiesiła się, będą musieli zarabiać na pracy mniej niż w tym momencie.

Do końca lata osoba na wcześniejszej emeryturze lub rencista może zarobić nie więcej niż 3732,10 zł na miesiąc brutto. Od września wypłata nie będzie mogła przekroczyć 3517,20 zł brutto. Jeśli emeryt przewyższy tą granicę, ZUS odejmie częściowo mu wypłatę emerytury lub renty.

Zarobki seniorów. ZUS może zawiesić wypłatę

W przypadku, gdy emerytura seniora będzie jeszcze wyższa, ZUS będzie mógł zawiesić wypłatę świadczenia. W tym momencie taką granicą jest wypłata 6931 zł, od 1 września – 6531,90 zł. Progi będą obowiązywać całą jesień 2020, czyli we wrześniu, październiku i listopadzie. Na początku grudnia zostaną zmienione.

Proszę zwrócić uwagę, że te granicy nie stosują się seniorów, które ukończyły wiek emerytalny, tzn. kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat. W tym przypadku mogą dorabiać bez przydziałów.

Jak się zmieni maksimum (kwoty podane brutto)

Jeżeli zarobisz więcej, ZUS zmniejszy ci wcześniejszą emeryturę lub rentę

W tym momencie 3732,10 zł

Od 1 września 3517,20 zł

Jeżeli zarobisz więcej, ZUS zawiesi ci wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty

W tym momencie 6931 zł

Od 1 września 6531,90 zł

Przypomnij sobie: Kolejny Minister Złożył Rezygnację, Tym Razem Chodzi O Polską Dyplomację. Jakie Powody Swojego Odejścia Podał

Portal „Wiesz” pisał również: Kształcenie Zdalne Będzie Się Odbywać Nie Dłużej Niż 2-3 Tygodnie. Wiadomości O Przygotowaniu Szkół Do Nowego Roku Szkolnego