Uczestnictwo w Pracowniczych planach kapitałowych jest dla pracowników w pełni dobrowolne. Wiele osób rozważa więc, czy bardziej korzystne jest pozostanie w programie, czy rezygnacja z niego.

Program ma pomóc pracownikom zgromadzić dodatkowe środki, które mogą zostać wypłacone w okresie emerytalnym lub w dowolnym momencie, kiedy będą one nam potrzebne. Dlaczego warto pozostać w PPK?

Wypłata przed 60. rokiem życia

W trudnej sytuacji życiowej można wypłacić zgromadzone w PPK środki bez utraty wypracowanych przez nie zysków. Jedyną opłatą, jaką się wówczas ponosi, jest podatek od zysków kapitałowych.

Państwu zwraca się to, co włożyło państwo, a więc coroczne dopłaty. Od kapitału niezbędne będzie zapłacenie ZUS-u, gdyż trafiające do PPK środki są nieozusowane. Warto jednak pamiętać, że gdyby pieniądze te wypłacił nam do ręki pracodawca, byłyby one pomniejszone o składki.

Ponad 22 procent zysku w skali roku

Jak podaje businessinsider, gdybyśmy przez rok wpłacali do PPK tysiąc złotych, nasz pracodawca zaś 750 złotych. Decydując się na wypłatę z PPK otrzymasz 1 225 złotych (kwota po potrąceniu składek).

Oznacza to, że roczna stopu zwrotu wynosi 22,5 procent i to przy założeniu, że pieniądze te nie wypracowały żadnego zysku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na lokacie średnie oprocentowanie wynosi zaledwie 1,5 procent.

Zalety PPK

Zbierane w PPK pieniądze są w pełni dziedziczone, w formie gotówki, a nie zapisu księgowego. Inwestycyjna część PPK stanowi podstawowy element programu, w którego ramach gromadzone są oszczędności.

Jeśli pracodawca podpisze umowę z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych należących do oferentów, wówczas PPK zostanie poszerzone o część ochronną. Oznacza to, że jego pracownicy zyskują zabezpieczenie na wypadek śmierci lub inwalidztwa będących następstwem nieszczęśliwych wypadków.

Zyski

Żeby zilustrować zyski uzyskane przez pracowników, przyjmujemy, że pracownik zarabia średnią krajową w wysokości 5,2 tys. złotych. Na rzecz PPK pobiera się 2 procent zarobków pracownika, pracodawca zaś przekazuje 1,5 procent wysokości pensji brutto.

Państwo daje 250 złotych na start, a w kolejnych latach 240 złotych. Istotnym założeniem jest również to, że pracownik otrzymuje każdego roku jednoprocentową podwyżkę.

Kto ile może zyskać

Osoby urodzone w latach 80 i 90 po około 30 latach oszczędzania na swoim koncie uzbierają kwotę 143 tysięcy złotych. Pracownicy urodzeni w latach 70, w związku z krótszym czasem oszczędzania zyskają blisko 53 tysiące złotych.

Dzisiejszy 50-latkowie będą oszczędzać około dekady, więc ich zysk wyniesie około 30 tysięcy złotych. Zyski mogą się różnić, być mniejsze lub większe, co wynika z ryzyka inwestycyjnego.

Atrakcyjność PPK

Ostateczna kwota oszczędności osób uczestniczących w PPK jest sumą oszczędności pracownika, pieniędzy wpłacanych przez pracodawcę, a także przez państwo.

Niską kwotę prognozowanych emerytur mogą wspomóc oszczędzane w PPK fundusze – pozostanie w programie zwyczajnie się opłaca.

Anna Wajs-Wiejacka

To też może cię zainteresować: E-recepta – szybko, łatwo i bezpiecznie! Sprawdź ile zyskasz!

Zobaczy, o czym jeszcze pisaliśmy: Wszystkie żony Wiśniewskiego. Jaka jest prawda?