Nie dla wszystkich osób jest oczywiste, że świadczenie 500+ otrzymują nie tylko rodziny z dziećmi, ale również osoby niepełnosprawne. Do tej pory mogły je otrzymać osoby powyżej 18 roku życia, które nie były w stanie samodzielnie funkcjonować, a wysokość świadczeń finansowych, które otrzymywały od państwa nie przekraczała 1600 zł. Rząd zapowiada, że wszystko ulegnie jednak zmianie.

Podwyżki rent i emerytur

Obecna władza zapewnia, że od 2020 roku, wysokość minimalnej emerytury zostanie zwiększona do 1200 zł. To wcale nie oznacza zysku dla osób starszych i rencistów, bowiem kosztem tego przepisu, zmniejszone zostaną świadczenia uzupełniające.

Wiele osób chorych i w podeszłym wieku, z pewnością nie zostanie poinformowanych, że nowa ustawa nie wprowadza dla nich żadnych korzystnych zmian. Gdzie tu logika?

Pełne świadczenie tylko dla niektórych

Specjaliści w dziedzinie prawa i finansów biją na alarm. Według dr hab. Katarzyny Roszewskiej z Wydziału Prawa i Administracji UKSW, świadczenie dla osób niepełnosprawnych w wysokości 1600 zł, to kwota, która każdego roku powinna ulegać waloryzacji.

Jeśli się to nie zmieni, straci ono na wartości. Wysokość emerytury i renty w Polsce wciąż budzi w Europie ogromne kontrowersje.

Nie tanieją również leki dla osób, które nie są w stanie podjąć dodatkowej pracy, utrzymując się jedynie z zasiłków.

Stowarzyszenia osób potrzebujących wciąż otwarcie powtarzają, że ich członkowie pragną jedynie godnego życia, którego w Polsce zaznać nie mogą. Jaka będzie ostateczna decyzja rządu?

źródło: biznesinfo.pl