Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów polis i ubezpieczeń na życie, z których mogą skorzystać również osoby w podeszłym wieku.

Od jakiegoś czasu na seniorzy mogą wykupić polisę, która pozwoli pokryć koszty pochówku i zabezpieczyć bliskich. Takie wsparcie zapewniają także instytucje państwowe.

Polisy dożywotnie

Tego rodzaju ubezpieczenia mają dożywotnią gwarancję wypłaty świadczenia, stworzone z myślą o osobach w podeszłym wieku. Przy zakupie polisy nie ma konieczności wypełniania szczegółowej ankiety odnoszącej się do stanu zdrowia, formalności w tym zakresie ograniczają się do 2-3 ogólnych pytań.

Suma ubezpieczenia uzależniona jest od seniora. Jednak im będzie ona wyższa z tym większą roczną opłatą należy się liczyć. Wypłata uposażenia z polisy następuje po przedstawieniu aktu zgonu okazanego w towarzystwie ubezpieczeniowym. Pieniądze przelewane są na konto osoby wskazanej przez właściciela polisy, a w przypadku braku takiego wskazania w pierwszej kolejności: współmałżonkowi i dzieciom.

Wsparcie ze strony państwa

Instytucje państwa uprawnione są do wypłacenia świadczenia społeczne w postaci zasiłku pogrzebowego. W przypadku zdecydowanej większości osób instytucją tą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w przypadku rolników zaś Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Zasiłek ten wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy faktycznie pokryli koszty pogrzebu. Dotyczyć może to rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz instytucji. Jego celem jest zwrot przynajmniej części kosztów poniesionych w związku z pochówkiem.

Wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Wsparcie w tych trudnych chwilach uzyskać można również z ośrodków pomocy społecznej. Na pokrycie kosztów pochówku uzyskać można zasiłek celowy bądź specjalny celowy.

Otrzymać go może współmałżonek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej bądź w przypadku osób, którym nie przysługuje zasiłek wypłacany przez ZUS i KRUS.

Anna Wajs-Wiejacka