Nie podjęto jeszcze żadnej decyzji, ale może okazać się, że ostatnie miejsce spoczynku znanego producenta filmowego jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego obejrzał miejsce na wniosek sanepidu.

Miejsce pochówku

Informatorzy donoszą, że przy grobie zmarłego w tragicznym wypadku Piotra Woźniaka-Staraka, widziano ostatnio urzędników.

Miejsce pochówku w Fuledzie zbadał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Giżycku na wniosek tamtejszego sanepidu. Według doniesień, sprawdzał on czy rodzina producenta spełniła formalności.

W opinii przedstawiciela nadzoru budowlanego grób nie spełnia opisanych w przepisach wymogów bycia katakumbą.

To, co widziałem na miejscu, jest małą architekturą, jeśli chodzi o to, co zbudowano na powierzchni. Nie wiem, jak grób wygląda w środku, opierałem się na przekazanych mi informacjach i dokumentach – powiedział Jerzy Chmielewski.

Co dalej?

Wójt gminy Giżycko jeszcze nie podjął decyzji o dalszym postępowaniu w tej sprawie. W związku z obowiązującą w naszym kraju Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, to właśnie gmina oraz miejscowy sanepid odpowiada za nadzór i spełnianie formalności dotyczących pochówku.

Nie wiem jeszcze, jakie kroki podejmiemy w tej sprawie. Jest ona bardzo delikatna i wrażliwa, dotyczy trudnych kwestii. Z drugiej strony mamy przepisy, które w kraju obowiązują – powiedział PAP wójt Giżycka Marek Jasudowicz.

Według przepisów, w Polsce ostatnie miejsce spoczynku zmarłego może być tylko na cmentarzu lub w katakumbach.

Grób niezgodny z prawem

Rodzina zmarłego tragicznie Piotra Woźniaka-Staraka podjęla we wrześniu decyzję o pochowaniu go w rodzinnej posiadłości na Mazurach. Jak tłumaczy teraz Warmińsko-mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, nie wydano na to pozwolenia.

Takiej decyzji nie podjęła ani powiatowa, ani wojewódzka stacja sanepidu – można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Rodzina producenta może zostać ukarana za nieprawidłowe miejsce spoczynku. Artykuł 18 wspomnianej wcześniej ustawy oznajmia, że „kto narusza przepisy niniejszej ustawy lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu lub grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia”.

Jaką decyzję podejmie wójt Giżycka i sanepid odnośnie grobu Piotra Woźniaka-Staraka?

Źródło: „fakt.pl”