Salmonella została wykryta przez pracowników służby zdrowia w kilku partiach zmielonego czarnego pieprzu białostockiego producenta. Decyzja o wycofaniu produktu ze sprzedaży została podjęta przez główną kontrolę sanitarną, a także ostrzega, że jego stosowanie może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.

1

Według GIS salmonellę znaleziono w kilku partiach mielonego pieprzu czarnego, wyprodukowanego przez firmę Agnex Krzysztof Wierzbicki w Białymstoku. Następujące partie zostały wycofane:

• pieprz czarny mielony, 150 g, numer partii 1309/6, data minimalnej trwałości 03.2021
• pieprz czarny mielony, 400 g, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021
• pieprz czarny mielony, 1 kg, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021
• pieprz czarny mielony, 1 kg, numer partii 2409/6, data minimalnej trwałości 03.2021

– W próbkach pieprzu czarnego mielonego zbadanego w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego – wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny.

Sanepid wykazał, że salmonella nie pochodzi ze środowiska produkcyjnego Agnex Krzysztof Wierzbicki. Bakterię znaleziono tylko w próbkach czarnego pieprzu dostarczonych przez firmę PHU GROTEX Eryk Grotowski, 62-800 Kalisz, ul. Tuwima 6.

– Prowadzone są dalsze działania w firmie PHU GROTEX Eryk Grotowski w związku ze stwierdzeniem Salmonella w próbkach urzędowych pieprzu czarnego mielonego, 25 kg, data minimalnej trwałości: 03.2021, numer partii 09-09/19, wprowadzonego do obrotu przez tę firmę. Firma PHU GROTEX Eryk Grotowski przedstawiła wynik badania przeprowadzonego na jej zlecenie w laboratorium prywatnym, zgodnie z którym w badanej próbce pieprzu czarnego mielonego z tej samej partii nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli oraz Salmonella – informuje GIS.

Z kolei firma Agnex Krzysztof Wierzbicki ogłosiła na swojej stronie internetowej możliwość zwrotu zakupionych partii niskiej jakości produktu.