Obowiązki pacjenta zakażonego koronawirusem są już egzekwowane. Policja będzie sprawdzać obecność ludzi poddanych kwarantannie

W obliczu tak ogromnego zagrożenia, jakim niewątpliwie jest pandemia, każdy obywatel ma obowiązek stosować się do nakazów wynikających z zasad bezpieczeństwa, a także wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Lekarz będzie miał prawo użyć przymusu bezpośredniego w przypadkach odmowy podporządkowania się procedurom bezpieczeństwa.

„TVP Info” publikuje na bieżąco informacje dotyczące nowych przypadków potwierdzonych zakażeń, a także wszystko to, co jest lub będzie nam potrzebne w przyszłości. Obowiązki lekarzy znamy, a te szczególne, wynikające z sytuacji wyjątkowej, poznajemy. Warto także poznać obowiązki obywatela, który stał się pacjentem.

Obowiązki pacjenta, których absolutnie nie można zaniedbać

W sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, które powstaje w wyniku działania chorób zakaźnych, wszyscy przebywający na terenie Polski zobowiązani są do poddania się określonym zaleceniom, a ci zakażeni lub z podejrzeniem, muszą poddać się obowiązkowej izolacji z leczeniem włącznie.

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia groźnej, zakaźnej choroby, nasza autonomia zostanie mocno ograniczona, możemy zostać zobowiązani do poddania się zaleceniom służb medycznych i sanitarnych.

YouTube

  1. Przymusowa izolacja lub kwarantanna
  2. Przymusowe leczenie
  3. Przymusowa hospitalizacja
  4. Przymusowe szczepienie ochronne
  5. Przymusowy wywiad epidemiologiczny
  6. Przymusowe badania sanitarno-epidemiologiczne

TVP Info

Według ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku braku zgody pacjenta na powyższe działania, lekarz ma prawną możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego, a w przypadkach szczególnego oporu, lekarz może wezwać do pomocy służby mubdurowe, jak straż graniczną, czy policję.

Zapamiętajmy, że przyszłość nasza i naszych najbliższych LEŻY TERAZ W NASZYCH RĘKACH, bo ludzi z rządu jest znacznie mniej, niż reszta obywateli.