O tym obowiązku podatnicy nie powinni zapomnieć. Trzeba złożyć deklarację. Podpowiadamy, do kiedy trzeba to zrobić i na jakich zasadach się to odbywa

Zakończył się rok podatkowy, co wiąże się dla podatników z określonymi obowiązkami. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do złożenia rocznej deklaracji PIT-4R.

Deklaracja musi trafić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w przewidzianych przez ustawodawcę terminach. Deklaracja musi być wypełniona na odpowiednim typie formularza i być sporządzona we właściwej formie.

Terminy składania PIT-4R

Jak podaje portal „Interia.pl”, płatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-4R, w którym wykazywane są pobrane zaliczki na podatek z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy roku podatkowego. Musi to zrobić do dnia 31 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, a więc do 31 stycznia 2020 roku.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Jednym z nich jest zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym – w takim przypadku musi to zrobić do dnia zaprzestania owej działalności. Jeśli podatnik zaprzestał prowadzenia działalności przed 31 stycznia 2020 r., musi złożyć deklarację do dnia jej zaprzestania.

Źródło: biznes.radiozet.pl


Sposób składania rozliczenia

PIT-4R można obecnie złożyć tylko za pośrednictwem drogi elektronicznej. Należy przekazać deklarację do odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika, bądź siedziby lub miejsca prowadzonej działalności, jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną.

Jeśli mamy do czynienia z przedsiębiorstwem w spadku, wówczas deklaracja składana jest do urzędu skarbowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego właściciela przedsiębiorstwa.

Obowiązujący druk

Deklaracja PIT-4R za 2019 rok ma nowy wzór formularza. Został on przedstawiony w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów. Stosuje się on do przychodów, dochodów i strat odpowiednio uzyskanych i poniesionych od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Oznacza to, że przekazując deklarację PIT-4R do urzędu skarbowego w 2020 roku należy ją wypełnić, wykorzystując formularz PIT-4R wersja 9. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przed 1 stycznia 2020 roku deklaracja złożona na obowiązującej do końca 2019 roku wersji 8.

Zmiany w formularzu obejmują dodanie w części A pozycji 7 pt. „Rodzaj korekty”. W związku z tą zmianą dodano przypisy nr 5 i 6 z objaśnieniami. Podatnicy nie muszą już podawać numeru REGON – obecnie do identyfikacji przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach korzysta się z numeru PESEL.

Kto musi składać deklarację PIT-4R

Deklarację, zgodnie z przepisami muszą sporządzić m.in. następujące organy:

– zakłady pracy (także przedsiębiorstwa w spadku)

– rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną

– organy rentowe

– osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne, dokonujące wypłat emerytur i rent z zagranicy

– uczelnie wyższe, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na obszarze Polski, zakłady pracy i inne jednostki wypłacające stypendia

– areszty śledcze, zakłady karne, które wypłacają należności za pracę tymczasowo aresztowanym i skazanym.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

To też może cię zainteresować: Wyższe emerytury dla kobiet urodzonych w 1953 roku. Wiemy, jakich grup zawodowych to dotyczy

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Lekarskie pensje: Kwoty wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia zależą od wielu czynników. Najwięcej zarobią lekarze z trzech województw

A.W.