Od stycznia obowiązywać będą inne kryteria wypłacanego od 2003 roku świadczenia. Zmianie ulegnie również jego wysokość.

Jak informuje „pikio.pl”, w 2020 roku ulegną zmianie kryteria przyznawania zasiłku opiekuńczego dla osób, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi.

Zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy na rzecz sprawowanej pieczy podjęli decyzję o rezygnacji bądź znacznym ograniczeniu pracy zarobkowej, otrzymują z tego tytułu zasiłek opiekuńczy.

Dzieje się to na mocy ustawy, która rzeczone świadczenia wprowadziła w życie 28 listopada 2003 roku.

W przyszłym przewidywane są jednak zmiany, które obejmą zarówno wysokość świadczenia, jak i kryteria wypłaty zasiłku.

 

https://wyborcza.pl/

Komu w 2020 roku przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy?

W przyszłym roku zasiłek otrzymają ci, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zapisem w orzeczeniu o potrzebie stałej opieki. Dodatkowym warunkiem jest rezygnacja z pracy na rzecz swojego podopiecznego.

Zasiłek przysługiwać będzie również osobom z obowiązkiem alimentacyjnym.

Kto może zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej?

Warunkiem jest przede wszystkim rodzinne pokrewieństwo w linii prostej. Oznacza to, że nie tylko rodzice niepełnosprawnego mogą się nim zająć, bo również jego rodzeństwo.

Równie istotnym kryterium jest dochód rodziny, który nie może przekraczać kwoty 764 złotych na osobę.

http://wyborcza.biz/

Nie każdy opiekun dostanie zasiłek

Zasiłku nie otrzymają opiekunowie osoby niepełnosprawnej z prawem do emerytury, renty lub renty rodzinnej.

Świadczenie nie przysługuje również w sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna przebywa w rodzinie zastępczej.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Każdy opiekun, który spełni powyższe kryteria, otrzyma zasiłek w wysokości 620 złotych miesięcznie.

Warunkiem formalnym jest złożenie wniosku w urzędzie lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Trzynaste emerytury będą finansowane ze środków przeznaczonych na wsparcie dla osób niepełnosprawnych: NIEPEŁNOSPRAWNI ZASKOCZENI DECYZJĄ POSŁÓW. NIEOCZEKIWANE ZMIANY W DOFINANSOWANIACH POMOCY

Bezduszne prawo stoi na przeszkodzie legalizacji ich związku: MAŁŻEŃSTWO NIEDOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. OD PONAD ROKU W SĄDZIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚLUBU JOLANTY I PIOTRA

KK