W 2018 roku zaczęły obowiązywać w naszym kraju przepisy ograniczające handel w niedziele. Zgodnie z nimi w tym roku mamy okazję zrobić zakupy w 14 niedziel, w przyszłym roku ich liczba znów się zmniejszy.

W 2020 roku będziemy mieli okazję zrobić zakupy tylko w 7 niedziel, co związane jest z kolejnymi obostrzeniami zmierzającymi do wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele.

Niedzielne zakupy w 2020

W przyszłym roku handel w sklepach wielkopowierzchniowych odbywać będzie się w niedziele: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, a także 13 i 20 grudnia.

Związkowcy z „Solidarności” nie zamierzają jednak poprzestać na zakazie handlu dla wielkich sieciach handlowych, chcą aby regulacje objęły także osiedlowe sklepy oraz Żabki funkcjonujące jako placówki pocztowe.

Niedziela dla rodziny

Związkowcy zamierzają zgłosić wniosek o dokonanie zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele, w dalszym ciągu uzasadniając konieczność ich wprowadzenia tym, że niedziela powinna być dla rodziny.

Alfred Bujara przewodniczący związkowców przekonuje, że ograniczenie handlu przyczyniło się do wypracowania przez społeczeństwo nowych nawyków – niedzielne zakupy zastąpiło spędzanie czasu w gronie najbliższych.

Związki idą za ciosem

Związek zawodowy „Solidarność” chce, żeby obóz rządzący wprowadził do obowiązujących przepisów kolejne obostrzenia. Chcą uściślenia pojęcia placówki pocztowej, choć optymalnym rozwiązaniem, jak zaznacza Alfred Bujara, jest całkowite usunięcie ich z wykazu placówek dopuszczonych do handlu w niedziele.

Jeśli postulowane przez „Solidarność” zmiany weszłyby w życie, sklepy sieci Żabka musiałby być zamknięte w każdą niehandlową niedzielę, a więc inaczej niż ma to miejsce do tej pory.

Przed sądem

Przedstawiciele sieci Żabka zapewniają, że ich sklepy nie wykorzystują żadnej luki w obowiązujących przepisach, a status placówek pocztowych wynika z zawartych już w 2012 roku umów z operatorem pocztowym.

Brak naruszenia prawa przez sklepy Żabka potwierdzają wyroki wydane przez sądy w ponad 100 sprawach wytoczonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Dane wskazują również, że w Żabkach nadaje się i wysyła ponad milion przesyłek pocztowych w ciągu miesiąca.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zmianach proponowanych przez „Solidarność”?

źródło: „fakt.pl”