Wypłaty trzynastych emerytur już niebawem. Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt i rencista takie świadczenie otrzyma. Okazuje się bowiem, że ustawa zawiera kilka ważnych punktów, które wskazują na sytuacje, kiedy prawo do trzynastki nie obowiązuje.

Jak informuje „fakt.pl”, ustawa dotycząca trzynastych emerytur przewiduje szereg sytuacji, kiedy świadczenie nie zostanie w ogóle wypłacone.

Trzynasta emerytura a renta rodzinna

W ustawie dotyczącej trzynastych emerytur znajduje się zapis mówiący o prawie do trzynastki dla osób pobierających rentę rodzinną.

Jego treść z kolei nie jest dla wszystkich korzystna. Chodzi o to, że w przypadku, kiedy prawo do renty rodzinnej przysługuje kilku osobom (np. dzieciom i jednemu z rodziców po drugim z nich), trzynastkę dzieli się równo między nimi.

https://finanse.wp.pl/

Trzynastka a KRUS

Kolejną sytuacją, kiedy prawo do trzynastki przepada, jest zbieg emerytur z ZUS i KRUS. Pomimo dwóch pobieranych świadczeń trzynasta emerytura będzie wypłacana tylko jedna.

Renta a trzynastka

Osoby, które pobierać będą rentę tylko do 31 marca 2020 roku, nie otrzymają trzynastki. Dodatkowa emerytura ma zostać wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem podstawowym, a zatem ci, którym rentę przyznano do końca marca, kolejnego miesiąca pieniędzy z ZUS-u już nie dostają.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przedłużenie prawa do renty, które wydaje orzecznik ZUS.

https://gazetalubuska.pl/

Zawieszona emerytura a trzynastka

Trzynastki nie dostaną w ogóle osoby, które mają prawo do emerytury, ale jej nie pobierają z uwagi na to, że są wciąż zatrudnione. Wprawdzie przepisy wyraźnie mówią o obowiązku posiadania prawa do świadczenia, ale jego zawieszenie powoduje niespełnienie ustawowego warunku.

 

Nie każdy senior będzie mógł się cieszyć dodatkową gotówką: CZTERNASTA EMERYTURA NIE DLA WSZYSTKICH SENIORÓW. WIEMY, KTO MOŻE SIĘ SPODZIEWAĆ DODATKOWEJ GOTÓWKI, A KOGO WYPŁATA OMINIE

Nowy rządowy pomysł na ratunek systemu emerytalnego: IM WIĘCEJ DZIECI, TYM WIĘCEJ PIENIĘDZY: WYSOKOŚĆ EMERYTURY ZALEŻNA OD DZIETNOŚCI

KK