Można odzyskać część kosztów zaciągnięcia kredytu. Wszystko dzięki ważnemu wyrokowi. Wprawdzie trzeba spełnić jeden istotny warunek, ale odzyskanie pieniędzy jest na wyciągnięcie ręki.

Jak informuje „pikio.pl”, na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE powstała możliwość zwrotu kosztów kredytu. Należy jednak spełnić ważny warunek.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE kredytobiorcy będą mogli odzyskać część pieniędzy. Ważna jest jednak przedterminowa spłata kredytu.

Z informacji podanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że kredytodawcy są zobowiązani do zwrotu kosztów związanych z prowizją, opłatą przygotowawczą oraz ubezpieczeniem.

Bank BNP Paribas

Jeśli jesteś klientem banku BNP Paribas i spłaciłeś kredyt po 11 września tego roku, możesz liczyć na zwrot prowizji. Rzeczony bank wystosował zresztą w tej sprawie oficjalny komunikat o następującej treści:

Informujemy, że w przypadku dokonania po dniu 11 września 2019 r. przedterminowej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego, BNP Paribas Bank Polska S.A. będzie dokonywać odpowiedniego zwrotu kosztów udzielenia kredytu wynikającego z pomniejszenia tych kosztów o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Bank BNP Paribas jako drugi z polskich banków daje możliwość zwrotu kosztów kredytu. Pierwszym był Bank PEKAO – tu taka możliwość zaistniała już pod koniec października tego roku na podobnych warunkach. Przy czym w grę wchodzą również spłaty datowane sprzed 11 września bieżącego roku.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/

Warunki odzyskania kosztów kredytu

Zwrot kosztów kredytu będzie jednak możliwy pod pewnym warunkiem. Chodzi o sytuację, kiedy kredyt spłacimy przedterminowo.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wyraźnie mówi o przysługujących prawach:

Prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

Rachunek ROR

Automatyczne rozliczenie kosztów dotyczyć będzie właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. W przypadku gdy ROR znajduje się w innej placówce bankowej, należy w tej sprawie specjalną dyspozycję.

https://www.bskrotoszyn.pl/

Pomyśl, zanim wyrzucisz: MOŻESZ MIEĆ W DOMU ŹRÓDŁO SPORYCH PIENIĘDZY: Z POZORU BEZWARTOŚCIOWE RZECZY TO PRAWDZIWE BOGACTWO

Jedna moneta o dużej wartości: BYĆ MOŻE MASZ W DOMU ŹRÓDŁO SPOREGO ZAROBKU: NIEZWYKŁA MONETA JEST WARTA KROCIE

KK