Każdy z nas przechodzi czasem trudne chwile, które w ogólny sposób nastrajają negatywnie. Czujesz wtedy, że brakuje ci sił i wiary we własne możliwości. Gdy brakuje nam pogody ducha, sprawy doczesne przestają nas cieszyć. Warto wówczas powierzyć nasze troski w modlitwie tym, którzy najlepiej znają się na rzeczy…

google

Modlitwa o łaskę pogody ducha św. Tomasz More

Zechciej mi dać zdrowy żołądek Panie, a także coś niecoś do jedzenia.
Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętność zachowania go.
Zechciej mi dać o Panie, świętą duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste.

Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadał w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku.
Zechciej, o Panie, dać mi duszę, której obca jest nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i utyskiwań.
Nie pozwól, żebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, co się nazywa moje “ja”.
Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, abym zaznał w życiu trochę radości, a i innych mógł nią obdarzać. Amen.

google

Modlitwa, której autorem jest przypuszczalnie Marek Aureliusz

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem,
I czerpać radość chwili, która trwa.

I w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju
I przyjąć – jak Ty to czyniłeś – ten grzeszny świat takim,
Jakim on naprawdę jest, a nie takim, jak ja chciałbym go widzieć.
I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli,
To wszystko będzie jak należy.
Tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście u Twego boku,
na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną.

 

Można modlić się w ciszy lub śpiewając w duchu… Zawsze warto próbować…

 

Pozostając przy modlitwie: Gdy Ciało I Dusza Potrzebują Pomocy: Ta Modlitwa O. Pio Pomoże

Pomoże, gdy masz wątpliwości, czy czynisz dobrze: Ta Modlitwa Pomoże W Uwolnieniu Się Od Zła, Problemów I Nieczystości Duszy. Wiemy, Jak Ją Odmawiać

Agata Bojczuk