Wraz ze spadającą temperaturą i bezwietrzną pogodą, do naszego kraju wrócił problem smogu. Najgorsza sytuacja panuje na południu Polski.

W Krakowie poziom stężenia pyłów w powietrzu przekroczony został trzykrotnie. W części miejscowości w Małopolsce jest jeszcze gorzej.

Sytuacja w Krakowie

Jak wskazuje portal „Wyborcza”, zanieczyszczonym powietrzem Krakowianie oddychali przez całą noc. Od północy do godziny 7 średnie stężenie na obszarze całego miasta oscylowało w granicach 77 µg/m³.

Nie dziwi więc fakt, że także w dzień mieliśmy z sytuacją, w której przekroczone zostały normy zarówno pyłów PM 2,5 i PM 10. Nic nie wskazuje na to, że poprawa przyjdzie szybko ze względu na brak opadów deszczu i złe warunki przewietrzania miasta.

Ostrzega Centrum Zarządzania Kryzysowego

Specjalny alert dla mieszkańców Krakowa został wydany w czwartek przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. W komunikacie potwierdzono wyliczenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnośnie zanieczyszczenia powietrza.

„Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są: emisje związane z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, inwersja termiczna)” – czytamy w komentarzu Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Poza Krakowem nie jest lepiej

Mieszkańcy całej południowej Polski muszą się dziś liczyć ze smogiem. Dane przekazywane przez Airlu wskazują, że najtrudniejsza sytuacja jest w następujących miejscowościach:

Oświęcim (184 µg/m³ pyłu PM10),

Brzeszcze (173 µg/m³ pyłu PM10),

Krzeszowice (204 µg/m³ pyłu PM10),

Proszowice (209 µg/m³ pyłu PM10)

Miechów (150 µg/m³)

Słomniki (212 µg/m³).

Źródło: Airlu

Nie tylko Polska

Dane udostępnione przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, wskazują, że nie tylko Polska mierzy się z problemem smogu. Równie trudną sytuację odnotowuje się na Słowacji, Czechach, Węgrzech oraz w Bułgarii.

Najgorszym powietrzem w Europie oddychają więc mieszkańcy centralnej i wschodniej Europy, zwłaszcza w obszarach górskich.

To też może cię zainteresować: Pilny apel Europejskiego Centrum. Zbliża się pierwsza w tym sezonie ofensywa zimy

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Koniec nadejdzie z kosmosu. Czasu jest mniej, niż nam się wydaje

A.W.