Kształcenie zdalne podczas epidemii w Polsce. Ministerstwo edukacji zaproponowało projekty

Przez Ministra edukacji narodowej wysłano do działających konsultacji społecznych i ustaleń międzyresortowych projekty pięciu wprowadzeń, po których szkoły mają się przygotować do przedłużania nauczania się jeżeli pojawi się sytuacją pogrążająca epidemicznie.

Propozycją Dariusza Piontkowskiego jest modyfikacja w pięciu postanowieniach w kierunku możliwości szkół do nauczania się w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Jak głosi wniosek, dyrektor szkoły albo uczelni będzie mógł odwołać zajęcia z powodu sytuacji epidemiologicznej przeszkadzającej zdrowiu uczniów.

„Projektowane przepisy ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednio do zaistniałej sytuacji za zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”. – podkreślił Minister edukacji narodowej. Prowadzące zajęcia będą odwołane z możliwością wyboru najbardziej zagrażających poszczególnych grup, klasy, etapu edukacyjnego i w końcu całej szkoły.

„W przepisach będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusu” – proponuje Dariusz Piontkowski.

Wracanie do nauczenia zdalnego

Inicjowane modyfikacji dadzą możliwość zahamować zajęcia prowadzące w placówkach i przejść na zajęcia zdalne, zgodnie z decyzją dyrektora.

pixabay.com

Modyfikacja wyjaśnia poszczególnie zadania dyrektorom szkół, również osobom kierującym szkołą polską kojarzącymi z układem się nauczenia za pomocą metod i technik kształcenia zdalnego. „Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego” – ustalono przez MEN.

Jakie zmiany powstaną wprowadzone

Modyfikacji dotycząca propozycji w stosunku formy nauczenia się dzieci obywateli polskich czasowo znajdujących się za granicą. W takiej sprawie zasady mają dać możliwość dyrektorowi szkoły za granicą oraz kierownikowi szkoły polskiej odwołać zajęcia, w przypadku jeżeli w tym momencie powstanie sytuacja epidemiologiczną zagrażająca zdrowiu uczniów.

„Rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.” – poinformował resort. Modyfikacja tego wprowadzenia umożliwia odwołać zajęcia w innej postaci kształcenia przedszkolnego dzięki organizującemu lub dyrektorowi, w przypadku, gdzie bezpieczeństwo uczniów powstanie pod pytaniem.

Rozporządzenia zostały skierowane do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Do godziny 13 w środę uwagi i opinie do projektów można również przesyłać na adres: [email protected]

Jak informował portal „Wiesz”: Do 25 Sierpnia Przedłużono Zakaz, Który Deprymuje Wielu Polaków. Jest Jednak Dobra Informacja

Przypomnij sobie: Zmiany W Składzie Trenerskim W Nowym Sezonie „The Voice Of Poland”. Kiedy Zostanie Pokazany Pierwszy Odcinek

Portal „Wiesz” pisał również: Meghan Markle I Książę Harry Nie Mają Z Czego Zapłacić Za Willę, W Której Mieszkają? Rewelacje Obiegły Internet