Nowe zasady finansowe słowackich Kościołów regulować będzie nowa ustawa. Od teraz finanse księży będą bardzo szczegółowo rozliczane! Co na to Kościół?

Przestarzała ustawa z 1949 roku zastąpiona zostanie całkiem nową, która będzie bardzo szczegółowo regulować finanse Kościoła.

Nowe zasady

Powstała właśnie ustawa ma regulować wysokość dotacji z budżetu państwa, jaką otrzymać mają poszczególne instytucje.

Będą musieli także rozliczać się szczegółowo ze wszystkich wydatków pod koniec roku.

Nowy system finansowania polegać będzie na proporcjonalnym rozdzielaniu finansów w zależności od procentowej ilości wiernych w danej parafii.

Tak więc, jeśli liczba wiernych będzie niższa, niż 10%, dotacja na Kościół z budżetu państwa, automatycznie zmniejszy się o 1/3.

Obraz nowego modelu finansowego

Według opinii słowackiego Ministerstwa Kultury, nowy model opierać się ma przede wszystkim na przejrzystości, uczciwości, niezależności kościołów, solidarności i szacunku do ekonomicznych możliwości kraju.

Jest przy tym nieodzowny przy wypełnianiu obowiązków płynących z traktatu między Stolicą Apostolską, a Republiką Słowacką.

Ścisła kontrola

Nie od dziś słowackie instytucje kościelne są skrupulatnie rozliczane z otrzymanych środków finansowych.

Obecnie ponad 80% dotacji przeznaczanych jest na pensje dla księży, a ich wysokość ma prawo znać każdy obywatel Słowacji.

Średnia wypłata dla księży oscyluje między 310 euro, a 788 euro.

źródło: „pikio.pl”