Kolejne obostrzenia związane z zachowaniem bezpieczeństwa w kraju. Surowe kary za łamanie zasad

W związku z tym, co dzieje się w Polsce przez ostatnie dni, a w szczególności w miniony weekend, rząd postanowił bardziej zaostrzyć restrykcje związane z szalejącą epidemią koronawirusa. Z racji tego, że czeka nas „kolejny etap epidemii”, w trosce o nasze życie, resort zdrowia ogłasza zaostrzenie zasad bezpieczeństwa.

Praca nad ratowaniem życia Polaków wciąż trwa, nieskończenie i boleśnie, a mimo to jest wzrost zachorowań. Obowiązujące do tej pory restrykcje nadal obowiązują, jednak niektóre z nich zostały właśnie zaostrzone, ale pojawiły się też nowe. „Se.pl” zwraca szczególną uwagę na fakt, że liczba zgonów w naszym kraju sięgnęła 30 osób.

Zaostrzenie ograniczeń i surowych kar za łamanie zasad bezpiecznego przemieszczania się

To jest efekt nieodpowiedzialności tych, którzy w zeszły weekend na przykład grillowali sobie ze znajomymi, urządzali wspólne biegi po parkach lub spacerowali po mieście bez wyraźnej potrzeby. Niestety nie dotyczy to jedynie minionego weekendu, a znacznie większej ilości dni. Zaostrzone zasady obowiązują już od 1 kwietnia.

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662).

Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

W skierowaniu na badania lekarskie zawarte są informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych przepisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

MS


Facebook/Ministerstwo Zdrowia

 

Pozostając w temacie Ministerstwa Zdrowia: 31.03.2020 Rok. Resort Zdrowia Podaje Najświeższe Dane O Zakażeniach Koronawirusem W Polsce. Nowe Przypadki Zakażeń

Pozostając przy bardzo ważnych sprawach Polski: Premier Morawiecki Wypowiedział Się Na Temat Programu 500 Plus. Wiemy, Czy Wypłaty Zostaną Wstrzymane Ze Względu Na Koronawirusa

A.B.