Kolejna grupa Polaków może otrzymać dodatkowe pieniądze. Można uzyskać specjalne świadczenie. O co chodzi

Jak podaje portal „Bankier.Pl”, świadczenie emerytalne można otrzymać nawet wtedy, gdy nie przysługuje nam emerytura lub renta ustawowa. Dotyczy to osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie pracować. Aby ubiegać się o świadczenie specjalne, należy spełnić kilka warunków.

Często bywa tak, że przez różne sytuacje życiowe może się okazać, że podjęcie pracy zarobkowej jest niemożliwe, a jednocześnie nasz wniosek o przyznanie ustawowego świadczenia emerytalnego lub rentowego, zostaje odrzucony przez Zakład Ubezpieczeń społecznych. Co wówczas możemy zrobić, by nie wylądować na ulicy?

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie specjalne

Aby móc starać się o świadczenie specjalne, musimy najpierw otrzymać odmowę przyznania świadczenia ustawowego w zwykłym trybie. Wówczas mamy wolną drogę, by złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. Należy go kierować do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku odrzucenia wniosku, osobie ubiegającej się o świadczenie w drodze wyjątku przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji.

Wówczas należy złożyć wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń społecznych o ponowne rozpatrzenie. Wniosek należy złozyć w ciągu 14 dni od otrzymania poprzedniej decyzji. Jednak to nie daje gwarancji zmiany zdania urzędnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny to kolejna instytucja, do której możemy się zwrócić o pomoc, gdy i tym razem wniosek zostanie odrzucony. Zaskarżenie tej decyzji w sądzie powinno się odbyć w ciągu 30 dni od uzyskania odmowy z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Sąd wówczas w ciągu 30 dni od doręczenia stronie orzeczenia z uzasadnieniem, może wnieść o kasację decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie specjalne może także przyznać sam premier, o czym jest mowa w art. 82 par. 1.: „Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rent na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie”.

Co o tym sądzicie?

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnim tygodniu: Anna Mucha zwolniona z TVP. Co się stało?

To też może cię zainteresować: Zagraniczne media donoszą, że księżna Kate marząc o kolejnej córeczce poszła z Williamem na pewien kompromis. O co chodzi