Jak dostać wyższą emeryturę: Nie wszyscy otrzymują odpowiednią kwotę. Wiemy, jak zwiększyć świadczenie

Okazuje się, że raz wyliczona kwota świadczenia emerytalnego wcale nie jest niekiedy ostateczna. W niektórych bowiem przypadkach istnieje możliwość podwyższenia dochodów. Jest na to sposób.

Jak podaje „pikio.pl”, posiadanie starego dowodu osobistego może pomóc w uzyskaniu wyższego świadczenia emerytalnego.

Kłopoty z wyliczeniem stażu pracy

Na wysokość emerytury wpływa między innymi staż pracy. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach mogą wystąpić spore problemy z dokładnym jego wyliczeniem.

Wszystko za sprawą braku dokumentacji, której przedsiębiorstwa nie sporządziły w odpowiedni sposób. Niekiedy to również kwestia nierejestrowanych archiwów.

Stało się to przyczyną kłopotów z wyliczeniem odpowiedniej wysokości przyznawanej emerytury, a tym samym przyznaniem niższego świadczenia, niż w rzeczywistości się należy.

Jaki wpływ na wysokość emerytury ma stary dowód osobisty?

Na to pytanie odpowiedział rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojciech Andrusiewicz. Tłumaczy to w ten sposób:

Jeżeli nie ma dokumentacji ws. pracy, to są dowody pośrednie jak: wpisy w starych dowodach osobistych, książeczka zdrowia, czy inne dokumenty z pracy, potwierdzające awanse z wynagrodzeniem.

https://finanse.wp.pl/

Inne metody na wyliczenie emerytury

Ale w procesie wyliczania stażu pracy pomóc mogą również poświadczenia świadków, choć pociąga to za sobą dość złożoną procedurę, którą należy wdrożyć.

Wojciech Andrusiewicz zaznacza ponadto, że tego rodzaju zeznania mogą poświadczyć tylko okres pracy, a ZUS w tej sytuacji jest w stanie wziąć pod uwagę jedynie obowiązującą w danym czasie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Przypomina jednak, że istnieje możliwość odwołania się od decyzji:

Ale można odwołać się od naszej decyzji do sądu, niejednokrotnie radzimy to klientom. My, jako Zakład, możemy uznać tylko okres pracy, ale nie zarobki. Sąd ma większe możliwości i może przyjąć zeznania świadków dotyczące osiąganego wynagrodzenia. To może tylko sąd, nie ZUS.

fakt.pl

Wielka oszczędność czasu i brak kolejek: W TYM ROKU PONAD MILION OSÓB WYMIENI DOWÓD OSOBISTY. WIEMY, JAK TO ZROBIĆ W PROSTY SPOSÓB

Choć ustawa znajduje się już w Senacie, wciąż rozważa się możliwość zmiany jej zapisów: CZY EMERYCI DOSTANĄ TRZYNASTKI: POJAWIŁY SIĘ SPORE PROBLEMY Z OBIECANYM ŚWIADCZENIEM. MOŻLIWE SĄ OPÓŹNIENIA W WYPŁATACH ALBO ICH CAŁKOWITY BRAK

KK