Bezterminowy protest Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie się w połowie października. Doniesiono również, że nauczyciele przeprowadzą strajk włoski, to znaczy nie będzie wycieczek szkolnych, zielonych szkół ani zajęć pozalekcyjnych.

15 października zaczynamy bezterminową akcję protestacyjną – ogłosił prezes ZNP.

Około 50 procent nauczycieli mówiło o strajku włoskim. – Nie ukrywam, że jesteśmy tym bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo nauczyciele mają żywo w pamięci to, co się działo w postaci ataków medialnych, nagonki – powiedział Sławomir Broniarz.

Nie chcemy być woluntariuszami. Przygotowaliśmy zestaw zadań, które naszym zdaniem nie były do tej pory nam wynagradzane i nie chcemy ich wykonywać, mówię o sobotnio-niedzielnych konkursach, zajęciach organizowanych w dniu wolnym od pracy, sporządzaniu sprawozdań z pracy dydaktycznej szkoły, inwentaryzacji obiektów szkolnych, w tym także biblioteki. To jest katalog zadań, który chcemy przekazać nie tylko nauczycielom, ale poinformować o tym także ministra edukacji narodowej – podkreślił prezes ZNP.

Wyjaśnił, że nauczyciele będą wykonywać tylko obowiązki odpowiadające 40 godzinom pracy i są opisane w przepisach prawa oświatowego. – Natomiast nie będziemy wykonywali tego, co stało się pewną normą zwyczajową, prawem niepisanym, co weszło w krew i przyzwyczajenia tych, którzy kierują polską edukacją – dodał.

Miał na myśli wycieczki szkolne, zielone szkoły, grupy hobby i zajęcia pozalekcyjne.

Na konferencji prasowej prezes powiedział: Chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju, natomiast wynagrodzenia pozostałych stopni awansu zawodowego byłyby w odniesieniu procentowym do płacy nauczyciela dyplomowanego.

Aby uniknąć „ataków, hejtu i pomówień o upolitycznione działania”, jak mówił prezes ZNP, strajk rozpocznie się po wyborach parlamentarnych.

Przypominamy, że strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ, rozpoczął się 8 kwietnia. Do akcji dołączyło kilku nauczycieli z oświatowej Solidarności. 27 kwietnia strajk został zawieszony do września.

źródło: rmf24.pl